Bladdra med sokord

All Tags » Katolska kyrkan i Sverige (RSS)

Fader Göran Degen R.I.P.

27 april nåddes vi av beskedet att Göran Degen hastigt har avlidit. Han blev i höstas församlingsadministrator i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå. Han var tidigare rektor för Prästseminariet i Stockholms katolska stift.

Erwin Bishofberger SJ har avlidit.

Jesuitpater Erwin Bischofberger har hastigt avlidit onsdagen den 5 december. Han föddes 1936 i Schweiz och vigdes till katolsk präst 1961. Om sin kallelse och väg in i Jesuitorden ger han ett vittnesbörd på jesuiternas hemsida . Han var professor medicinsk etik vid Karolinska institutet och ingick under en period av 15 år i Statens medicinsk-etiska råd. Erwin Bischofberger skrev flera böcker, däribland Människovärdet vid livets gränser...

KKS nyhetsblogg - Livet i den Helige Ande presenterat på Stiftsungdomsdagarna i Vadstena

4 augusti höll KKS en workshop i samband med Stiftsungdomsdagarna i Vadstena arrangerade av SUK. C:a 150 ungdomar var med på lägret, och man hade under lördageftermiddagen olika workshops att välja mellan som alla dubblerades...

Utredning av sexövergrepp av präster inom Katolska kyrkan i Sverige presenteras idag.

I våras tillsatte biskop Anders Arborelius en utredning angående sexuella övergrepp av präster i Katolska kyrkan i Sverige.4 fall har anmälts som gäller övergrepp under tiden 1940-1970. Utredningen publiceras idag, och Biskop Anders Arborelius presenterade den i en intervju på TV4´s Nyhetsmorgon. Utredningen granskar dessa 4 fall, inga ytterligare fall är kända, men biskopen kan inte utesluta att ytterligare fall finns och vill gärna...

Maria Hasselgren slutar som pressekreterare på Stockholms katolska stift.

Maria Hasselgren som under många år arbetat som pressansvarig för Katolska kyrkan i Sverige slutar sin tjänst. Via Twitter meddelade hon den 2 februari att hon att inte längre arbetar för stiftet. Biskopsämbetet säger till Världen idag att man omorganiserar på informationsavdelningen och att det ännu inte är klart huruvida man kommer att anställa en ny pressansvarig. För tillfället fungerar f Fredrik Emanuelsson, som bland...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments

Öppenhet, kontakt med offren, förebyggande arbete och bön biskop Anders´ policy.

" I Kyrkans namn har jag bett dem som drabbats av detta fruktansvärda om förlåtelse " skriver biskop Anders i ett brev riktat till alla katoliker i Sverige som publicerats på Katolska stiftets hemsida . Många katoliker har hört av sig till biskop Anders från katoliker som lider med kyrkan, från människor som är ledsna, arga, besvikna över att präster begått dessa allvarliga brott, och från många som lider...

Två anmälningar av sexuella övergrepp på minderåriga till Katolska biskopsämbetet

Katolska kyrkan i Sverige har på tisdagen fått ta emot två anmälningar om sexuella övergrepp på minderåriga. I båda fallen rör det sig om händelser långt tillbaka i tiden, och det är offren själva som tagit kontakt med biskop Anders Arborelius. Mer på Stockholms katolska stifts hemsida...

De nya rörelserna i Kyrkan lyftes fram i påvens tal till de nordiska biskoparna.

Igår träffade påven de katolska biskoparna från Norden i Rom på sitt så kallade ad limina-besök Från Sverige deltog biskop Anders Arborelius. I sitt tal till biskoparna framhöll påven bland annat familjens betydelse och han nämnde uttryckligen familjekongressen i Jönköping som äger rum i maj. Även Newmaninstitutet i Uppsala fick ett uppskattande omnämnande liksom de nya kyrkliga rörelserna , varav Karismatiska...

God Jul!

God Jul önskar tillönskas alla. För er som känner er stressade och längtar efter ett annat innehåll i julen än jakten efter det materiella och känner en viss tomhet när julklapparna är öppnade: Kom ihåg att julens budskap är fred på jorden, och att vi alla är inbjudna att ta emot och dela Guds kärlek. Det är detta som barnet i krubban handlar om. Kyrkorna är öppna för alla som vill komma. T.ex. Katolska Domkyrkan i Stockholm: julafton 24.00 midnattsmässa. juldagen 11.00 högmässa. Även däremellan...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments

Gemensamt katolskt - ortodoxt beklagande av Svenska kyrkans beslut att viga samkönade par.

Från Katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkofamiljen har kommit ett gemensamt uttalande där man beklagar Svenska kyrkans beslut idag. Uttalandet är undertecknat av fader Fredrik Emanuelson omi, handläggare för ekumenik för Katolska kyrkan, och fader Misha Jaksic, samordnare för den ortodoxa kyrkofamiljen i Sveriges Kristna Råd. I uttalandet heter det bl.a: "Med sorg tar vi del av beskedet att Svenska kyrkans kyrkomöte idag fattar beslut om att viga...

KKS var med på Stiftsvallfärden till Vadstena.

Lördag den 5 september samlades Sveriges katoliker till stiftsvallfärd som brukar hållas vartannat år. Samtidigt firade Sveriges unga Katoliker 75-årsjubileum genom ett möte som varade 4-6 september. En grupp funktionärer...

Biskop Anders: "Katolsk vision" inte bemyndigad att kalla sig katolsk.

I ett meddelande på Stockholms katolska stifts hemsida skriver biskop Anders Arborelius att "Katolsk vision" på intet sätt återspeglar det som är Katolska kyrkans tro och att man inte äger bemyndigande att kalla sig "katolsk". I meddelandet säger biskopen vidare att han beklagar den ofta aggressiva kritik som ”Katolsk Vision” riktar mot Kyrkan, ofta i ett tonläge som inte har något med evangeliet att göra. Katolsk...

Biskop Anders besöker tidningen Dagen

Biskop Anders Arborelius har besökt tidningen dagen. Chefsredaktör Elisabeth Sandlund skriver om mötet på sin blogg : Kanske finns det någon läsare som höjer kritiskt på ögonbrynen. Men för mig är det självklart: Dagen är en allkristen tidning. Vi vill till och med så gott vi förmår vara en ekumenisk motor. Vi står stadigt på den ideologiska grund våra ägare lagt fast. Just därför...

Biskop Anders till Sveriges katoliker med anledning av uppmärksamheten kring SSPX.

Biskop Anders Arborelius har sänt ett meddelande till församlingarna i Stockholms katolska stift med anledning av uppmärksamheten kring SSPX. Meddelandet lästes upp i många församlingar i samband med söndagens mässa. I meddelandet sägs bl.a. I lördags hävde påven Benedikt XVI exkommunikationen av de fyra biskopar som tillhör Sankt Pius X:s prästbrödraskap som ett första steg på vägen till försoning och...

Gert Gelotte: SSPX utövar ett konservativt tryck på kyrkan.

Gert Gelotte och Maria Hasselgren intervjuades i TV´s morgonprogram. Länk till videofil.
Fler poster Nästa sida »