Bladdra med sokord

All Tags » KKS (RSS)

Fader Rufus Pereira lär ut bön för inre helande och befrielse.

1-5 september höll f Rufus Pereira reträtter för inre helande och befrielse på Marielund. Arrangörer var KKS och Stockholms katolska stift. F Rufus är katolsk präst och kommer från Bombay, Indien. Då f Rufus...

Nytt från KKS och ICCRS juli 2010

ICCRS nyhetsbrev nr 3 2010 har just kommit. [ hämta pdf-fil här ] Biskop Joseph Grech skriver en artikel om prästämbetets gåva i anslutning tyill prästernas år som just avslutats. Läs också reportage från...

Representanter för Katolska karismatiska förnyelsen i Europa möttes i Ungern.

5-8 november träffades representanter för Katolska karismatiska förnyelsen i de europeiska länderna i Gödöll? nära Budapest i Ungern. Från Sverige medverkade Monica Silva och Karina Betancourt. Bland talarna märktes...

Höstens Liv i Anden-seminarier nu avslutade.

Under höstterminen 2009 har KKS arrangerat Liv i Anden-seminarier i S:ta Eugenia församling, Stockholm. Drygt trettio personer, varav många ungdomar från Stockholmstrakten och Uppsala deltog. Seminarierna avslutades i fredags. Liv i Anden-seminarierna...

Love in Action - internationellt karismatiskt möte med ICCRS i Korea 1-10 juni.

Elisabeth Kazinsky och sr Bonifatia Moon (på bilden tillsammans med f Rufus Pereira) deltog från Sverige. Elisabeth rapporterar: Jag vill dela min stora glädje med Er,jag var i Kkothongnae - Korea och deltog i den Karismatiska konferensen "Love in...
Posted by KKS nytt

ICCRS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna...

F Raniero Cantalamessa till Stockholm i april.

OAS-rörelsen anordnar en konferens i Katarina kyrka, Stockholm den 30 april - 1 maj 2009. Bland huvudtalarna finns f. Raniero Cantalamessa från Rom, påvens predikant och en av de ledande inom den karismatiska förnyelsen världen...

SAMVERKAN MELLAN S:TA CLARA KYRKA OCH AKKS från 1990.

Lillemor Hallin var ordförande för AKKS (Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige, föregångare till KKS) åren 1987-2007. I denna artikel beskriver hon det rika och givande samarbetet med...
Posted by KKS nytt

OAS-möte i Borås med p Raniero Cantalamessa.

P Raniero Cantalamessa, kapucin-munken som är påvens personlige predikant och en välkänd profil inom Katolska karismatiska förnyelsen kommer att vara en av huvudtalarna på OAS-rörelsens möte i Borås 22-26...

Pingst med KKS i S:ta Clara kyrka på Pingstdagen den 11 maj

KKS firade Pingst i S:ta Klara kyrka 11 maj 2008. Det var ett led i det globala firande av pingsten, PENTECOST OF THE NATIONS som initierats av ICCRS. Kl. 14.00 inleddes programmet med att diakon Pancho Chin A Loi predikade om den Helige Ande. Den Helige...

Kom Helige Ande! Fira pingst med KKS i S:ta Clara Kyrka!

På initiativ av I CCRS ( International Catholic Charismatic Renewal Services ) uppmärksammas Pingsten, den Helige Andes högtid, på ett allderles särskilt sätt i år genom ett globalt pingstfirande på många platser i världen. Initiativet är ettl svar på...

Katolska Karismatiska förnyelsen inbjuder till pingstfirande 11 Maj 2008.

KKS , Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige. Nyhetsbrev Pingstdagen 11 maj inbjuder KKS till ett nationellt pingstfirande i S:ta Clara Kyrka, Stockholm kl 14.00 - 18.00. Firandet sker i gemenskap med Katolska Karismatiska förnyelsen i hela världen....

Pentecost of the Nations 2-11 maj 2008 - för en ny Pingstens kultur.

Pentecost of the Nations är ett initiativ av ICCRS att Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan i hela världen skall svara på påvarna Johannes Paulus II´s och Benedikt XVI´s vädjan om att sprida "pingstens kultur" genom ett enda globalt pingstfirande...

KKS - Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige...

...heter den nya grupp som kommer att samordna det karismatiska förnyelsearbetet i Sverige. AKKS har upphört, och dess styrelse med Lillemor Hallin som ordförande avgick den 31 december 2007. Diakon Pancho Chin a Loi är ordförande i den nya gruppen. KKS...

Karismatisk bönekväll 8 april Stockholm

KKS, Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige Inbjuder alla intresserade till Böne-kväll med Stockholms-regionens karismatiska bönegrupper Tema: ENHET Katolska Domkyrkans krypta Folkungagatan 46 Stockholm tisdag 8 april kl 17.45 (Församlingens mässa 17...
Posted by Bengt Malmgren
Sorterad under: ,
Fler poster Nästa sida »