Bladdra med sokord

All Tags » Fredrik Reinfeldt » konstitutionsutskottet (RSS)

Berit Andnor: Regeringens hantering av könsneutrala äktenskap strider mot andan i regeringsformen.

Berit Andnor (s), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, säger på torsdagen att regeringens hantering av frågan om könsneutrala äktenskap strider mot andan i regeringsformen. Man lägger inte fram ett tillräckligt välunderbyggt och berett förslag till riksdagen utan man utgår uppenbarligen ifrån att den skall kompletteras och själva grundförslaget duger inte som ett slutförslag, menar Berit Andnor. I en Eko-intervju...