Bladdra med sokord

All Tags » Fredrik Reinfeldt » könsneutrala äktenskap (RSS)

Biskop Anders: Statsministern tycks ha beröringsskräck för religion.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har systematiskt vägrat träffa representanter för Sveriges Kristna råd och andra religioner. I samband med utredningen om samkönade äktenskap har Sveriges kristna rd (SKR) vid flera tillfällen begärt att få träffa statsministern. Det första beskedet var att SKR skulle återkomma med judiska och muslimska företrädare för att det skulle vara aktuellt med en träff. När man återkom...

Berit Andnor: Regeringens hantering av könsneutrala äktenskap strider mot andan i regeringsformen.

Berit Andnor (s), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, säger på torsdagen att regeringens hantering av frågan om könsneutrala äktenskap strider mot andan i regeringsformen. Man lägger inte fram ett tillräckligt välunderbyggt och berett förslag till riksdagen utan man utgår uppenbarligen ifrån att den skall kompletteras och själva grundförslaget duger inte som ett slutförslag, menar Berit Andnor. I en Eko-intervju...

Hägglund och Reinfeldt i chicken raise om äktenskapsfrågan.

På moderaternas partistämma i Gävle för ett år sedan beslutade sig partiet för könsneutrala äktenskap. I somras talade KD-ledaren Göran Hägglund om tänkbara kompromisser. En handlade om en ny samlevnadsbalk där äktenskapslagstiftning och partnerskapslag samlades. En annan var att införa civiläktenskap utan vigselrätt för kyrkorna. Denna månad uppdagades att det fördes samtal i riksdagen om ett kompromissförslag att byta namn från "äktenskap" till "giftermål" och att begreppet "äktenskap" reserveras...

Äktenskapsutredningen: Kritiska frågor inte tillåtna.

"Vi har nu alltså hamnat i en situation där frågor om släktets fortbestånd och samhällets grundvalar har blivit så betydelselösa att några diskussioner, kritiska frågor och befogade invändningar inte längre är tillåtna" ... ...skriver Ruben Agnarsson i Världen i dag med anledning av att alla riksdagspartier utom ett med emfas driver frågan att ändra äktenskapslagstiftningen utan att beakta negativa konsekvenser. Reinfeldt har sagt att en proposition kommer oavsett vad Kristdemokraterna...