Bladdra med sokord

All Tags » Fredrik Reinfeldt » äktenskapet (RSS)

Hägglund och Reinfeldt i chicken raise om äktenskapsfrågan.

På moderaternas partistämma i Gävle för ett år sedan beslutade sig partiet för könsneutrala äktenskap. I somras talade KD-ledaren Göran Hägglund om tänkbara kompromisser. En handlade om en ny samlevnadsbalk där äktenskapslagstiftning och partnerskapslag samlades. En annan var att införa civiläktenskap utan vigselrätt för kyrkorna. Denna månad uppdagades att det fördes samtal i riksdagen om ett kompromissförslag att byta namn från "äktenskap" till "giftermål" och att begreppet "äktenskap" reserveras...

Äktenskapsutredningen: Kritiska frågor inte tillåtna.

"Vi har nu alltså hamnat i en situation där frågor om släktets fortbestånd och samhällets grundvalar har blivit så betydelselösa att några diskussioner, kritiska frågor och befogade invändningar inte längre är tillåtna" ... ...skriver Ruben Agnarsson i Världen i dag med anledning av att alla riksdagspartier utom ett med emfas driver frågan att ändra äktenskapslagstiftningen utan att beakta negativa konsekvenser. Reinfeldt har sagt att en proposition kommer oavsett vad Kristdemokraterna...