Bladdra med sokord

All Tags » Focolarerörelsen (RSS)

De nya rörelserna i Kyrkan lyftes fram i påvens tal till de nordiska biskoparna.

Igår träffade påven de katolska biskoparna från Norden i Rom på sitt så kallade ad limina-besök Från Sverige deltog biskop Anders Arborelius. I sitt tal till biskoparna framhöll påven bland annat familjens betydelse och han nämnde uttryckligen familjekongressen i Jönköping som äger rum i maj. Även Newmaninstitutet i Uppsala fick ett uppskattande omnämnande liksom de nya kyrkliga rörelserna , varav Karismatiska...

Maria Voce Focolarerörelsens nya president.

Drygt tre månader efter Focolarerörelsens grundare och mångåriga ledare Chiara Lubichs död samlas delegater från hela världen i Castelgandolfo, Italien för att välja hennes efterträdare som president, samt ny medpresident och medlemmar i ledningsrådet. De drygt 500 deltagarna i generalförsamlingen består av den avgående ledningsgruppen, bland dem de ansvariga för Focolarerörelsens 23 olika grenar, och delegaterna...