Bladdra med sokord

All Tags » Anders Arborelius » Katolska kyrkan i Sverige (RSS)

Öppenhet, kontakt med offren, förebyggande arbete och bön biskop Anders´ policy.

" I Kyrkans namn har jag bett dem som drabbats av detta fruktansvärda om förlåtelse " skriver biskop Anders i ett brev riktat till alla katoliker i Sverige som publicerats på Katolska stiftets hemsida . Många katoliker har hört av sig till biskop Anders från katoliker som lider med kyrkan, från människor som är ledsna, arga, besvikna över att präster begått dessa allvarliga brott, och från många som lider...

Biskop Anders: "Katolsk vision" inte bemyndigad att kalla sig katolsk.

I ett meddelande på Stockholms katolska stifts hemsida skriver biskop Anders Arborelius att "Katolsk vision" på intet sätt återspeglar det som är Katolska kyrkans tro och att man inte äger bemyndigande att kalla sig "katolsk". I meddelandet säger biskopen vidare att han beklagar den ofta aggressiva kritik som ”Katolsk Vision” riktar mot Kyrkan, ofta i ett tonläge som inte har något med evangeliet att göra. Katolsk...

Biskop Anders besöker tidningen Dagen

Biskop Anders Arborelius har besökt tidningen dagen. Chefsredaktör Elisabeth Sandlund skriver om mötet på sin blogg : Kanske finns det någon läsare som höjer kritiskt på ögonbrynen. Men för mig är det självklart: Dagen är en allkristen tidning. Vi vill till och med så gott vi förmår vara en ekumenisk motor. Vi står stadigt på den ideologiska grund våra ägare lagt fast. Just därför...

Biskop Anders till Sveriges katoliker med anledning av uppmärksamheten kring SSPX.

Biskop Anders Arborelius har sänt ett meddelande till församlingarna i Stockholms katolska stift med anledning av uppmärksamheten kring SSPX. Meddelandet lästes upp i många församlingar i samband med söndagens mässa. I meddelandet sägs bl.a. I lördags hävde påven Benedikt XVI exkommunikationen av de fyra biskopar som tillhör Sankt Pius X:s prästbrödraskap som ett första steg på vägen till försoning och...

Biskop Anders prioriterar integrationen och ekumeniken.

29 december firade biskop Anders Arborelius 10 år som biskop i Katolska kyrkan i Sverige. Det skedde i samband med en mässa i Katolska kyrkan som var helt fullsatt och många personer fick stå. Många gäster var närvarande, bland vilka märktes nuntien i Skandinavien (Vatikanens ambassadör), ärkebiskop Emil Paul Tscherrig som förmedlade en hälsning från påven Benedikt XVI, katolske biskopen från Mainz i Tyskland, en stor del av Stockholms katolska stifts präster och många ekumeniska gäster. I samband...

Dialogen katoliker - pingst fortsätter.

Samtal mellan Pingströrelsen och Katolska kyrkan, Stockholms katolska stift har pågått sedan 2003. Efter en inledande fas då gruppens medlemmar lärt känna varandra och sina olika traditioner har frågor tagits upp som relationen mellan bibelsyn och tradition, synen på Jungfru Maria och helgonen, äktenskapet, eskatologi, enheten och ämbetet, den apostoliska successionen och den helige Ande. Den 25 nov träffades samtalsgruppen igen i katolska...

Benediktinkloster för ordens manliga gren byggs i Sverige.

Lördag den 5 juli tog biskop Anders Arborelius det första spadtaget till Den Helige Benedikts kloster för ordens manliga gren. Klostret skall ligga nära det kvinnliga benediktinklostret Mariavall . Bygget ska påbörjas i augusti och vara klart efter cirka sex månader. Broder Ingmar Svantesson är för närvarande den enda manliga benediktinmunkten i Sverige. Han var tidigare munk i den lutherska kommuniteten Östanbäck. Hans huvuduppgift som...