Ledarna för rörelsen Wir sind Kirche i Österrike exkommunicerade

Ledarna för den antiromerska åsiktsplattformen ”Wir sind Kirche”, Martha Heizer och hennes man Gert har blivit exkommunicerade av påven Franciskus, enligt en artikel på torsdagen i tidningen Tiroler Tageszeitung. Skälet är att de regelbundet simulerat firande av eukaristin, en handling betecknad som delictum gravius..

Läs mera på Signums hemsida

Published 2014-5-22 20:40 by Bengt Malmgren