Fader Göran Degen R.I.P.

27 april nåddes vi av beskedet att Göran Degen hastigt har avlidit. Han blev i höstas församlingsadministrator i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå. Han var tidigare rektor för Prästseminariet i Stockholms katolska stift.

Published 2014-4-28 7:12 by Bengt Malmgren