Påvens kommission för översyn av skydd för minderåriga tar form

Marie Collins, Irland Den påvliga kommissionen som skall se över skyddet av barnen mot sexuella övergrepp i Katolska kyrkan tar nu form. I kommissionen ingår kardinal Sean O’Malley från Boston (tog över och redde ut efter de massiva övergreppskandalerna där) och katolska experter på mänskliga rättigheter, juridik, moralteologi och psykologi från olika länder, både män och kvinnor. I gruppen finns också Marie Collins från Irland, välkänd överlevare från prästers sexövergrepp och talesperson för offren.

Läs mera:
John Tavis blogg
Signum
Vatican Radio

Published 2014-3-23 8:29 by Bengt Malmgren