mars 2014 - Posts

Marie Collins, Irland Den påvliga kommissionen som skall se över skyddet av barnen mot sexuella övergrepp i Katolska kyrkan tar nu form. I kommissionen ingår kardinal Sean O’Malley från Boston (tog över och redde ut efter de massiva övergreppskandalerna där) och katolska experter på mänskliga rättigheter, juridik, moralteologi och psykologi från olika länder, både män och kvinnor. I gruppen finns också Marie Collins från Irland, välkänd överlevare från prästers sexövergrepp och talesperson för offren.

Läs mera:
John Tavis blogg
Signum
Vatican Radio

Snart kommer vi att publicera mer information. Läs mera...

Igår mötte påven ledaren för Grekisk-katolska kyrkan i Ukraina, ärkebiskop Sviatoslav Shevchuk av Kiev. "Bed för ett fredens mirakel", sade ärkebiskopen. Under veckoslutet frisläpptes den ukrainske präst, f Mykola Kvych som tillfångatagits i hans kyrka i Sevastopol. F Kvych och andra präster på Krim tvingades att med sina familjer evakuera till Ukrainas fastland, men prästerna återvände för att vazra med sina församlingsbor under krisen.

Ukrainska katoliker utgör ungefär 10 % av Krims 2 miljoner invånare. Läs mera på Vatican Insider.

Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , ,