Med anl av gårdagens attack mot Katolska domkyrkan: Biskop Anders manar till deltagande i mässan i Domkyrkan ikväll

Biskop Anders skriver på Katolska stiftets hemsida:

—————

Kära troende!

Med stor sorg har vi hört om den sexuella provokation som inträffade i vår Domkyrka igår. Mässan är helig för oss och i våra kyrkor är Jesus Kristus närvarande i hela sin verklighet i tabernaklet. När man därför genomför en sådan aktion är det ett vanhelgande av allt det som vi håller heligt. Samtidigt måste vi också förlåta dem som gör sig skyldiga till något sådant, för de vet inte vad de gör. Bön och botgöring är därför alltid vårt svar på sådana provokationer. Jag ber er därför att gottgöra det som skett genom er bön och bot och hoppas att många ikväll vill delta i den heliga mässan och tillbedjan av det Allraheligaste Sakramentet i vår älskade Domkyrka.

+Anders Arborelius ocd

—————

Mer om attacken mot Domkyrkan här.

Published 2014-1-31 12:55 by Bengt Malmgren
Sorterad under: ,