mars 2013 - Posts

Att evangelikala och pingstkarismatiska kristna i Sydamerika gladde sig åt att kardinal Bergoglio hade valts till påve fick vi tidigt indikationer på. Den argentinskfödde evangelisten Luis Pauli berättar i Christianity Today...

peterspl27febr

Hela ceremonin sänds på Vatikanens webbTV-kanal. Man kan välja kommentarer på olika språk (Kräver Silverlight på datorn)

Man kan också se det på SVT Kunskapskanalen eller dess playkanal med svensk kommentar av Kaj Engelhart.

Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , ,
• Welcome, His Holiness Francis I. ICCRS and the CCR praise God and pray for you. • Benvenuto, Sua Santità Fancesco I. ICCRS e il RCC lodano Dio e pregano per te. • Bienvenido, su santidad Francisco I. ICCRS y la RCC alaban a Dios...
ICCRS skriver på sin hemsida att Karismatiska förnyelsen kan glädja sig dubbelt åt den nye påven Fr... Läs mera...