BÖNEVANDRING I STOCKHOLM – Sveriges kristna ber för landet!

Lördagen den 12 maj sker Jesusmanifestationens bönevandring genom Stockholms City med bönestationer som berör olika områden i samhället.

Kl. 13.00 sker samling i Kungsträdgården varifrån vandringen utgår kl.13.30 och passerar såväl Stockholms slott som Riksdagshuset, Malmskillnadsgatan och Birger Jarlsgatan. Under vandringen kommer vi att bedja från varje Bönezonsstart tills vi passerat bönestationen som markeras av förebedjare som står vid banderollen med det specifika böneämnet.

  • Start Bönezon 1) Från hörnet Strömbron och Slottskajen till Norrbro framför riksdagen huvudingång till bönestationen:
    Vi ber för: Statschef, regeringschef, regering och riksdag tills stationen är passerat.
  • Start Bönezon 2) Från Gustav Adolfs torg vid anslutning till Regeringsgatan. Till bönestationen, precis utanför Utbildningsdepartementet: Vi ber för: Skola, utbildning och forskning. 
  • Start Bönezon 3) Från Brunkebergstorg till Malmskillnadsgatan till bönestationen: Vi ber för: De mest utsatta i samhället samt vården och omsorgen.
  • Start Bönezon 4) Från Mäster Samuelsgatan när vi passerar Regeringsgatan till bönestationen vid Norrlandsgatan till bönestationen. Vi ber för: Bank och affärslivet - om vis förvaltning av bank och affärslivet.
  • Start Bönezon 5) Från Östermalmstorg (T-banan) till Dramaten, till bönestationen Kulturlivet: Vi ber för: Och välsignar uttrycken för skönhet och kreativitet i kulturlivet. Att vittnesbördet om Jesus allt mer skall hitta sin bästa uttrycksform i kulturlivet!
  • Start Bönezon 6) Från Dramaten till Norrmalmstorg där bönestationen är belägen. Vi ber för: barnens trygghet och familjens sammanhållning

Kl. 14.30 återkommer vandringen till Kungsträdgården och den stora gudstjänsten kl.15.00. Vandringsvägen finns angiven på http://kartor.eniro.se/m/989wG 

Läs mer på Jesusmanifestationens hemsida eller Jesusmanifestationen på Facebook.

Published 2012-5-9 7:00 by Bengt Malmgren