mars 2011 - Posts

Vassula Ryden är en grekisk-ortodox kvinna som producerar handskrivna texter som hon hävdar är skrivna på direkt dialog mellan henne och Jesus. Kring henne finns organisationen "True Life in God" som stöder henne och missionerar för hennes verksamhet.

Ekumeniska patriarkatet har i ett uttalande tagit ställning till detta och gjort bedömningen att detta är inte i enlighet med ortodox tro. Man tar avstånd från det och kyrkomedlemmar som framhärdar i att verka inom organisationen blir exkommunicerade. I uttalandet sägs bl.a (inofficiell engelsk översättning):

"In this spirit, and for the beneficial protection of our pious Orthodox plenitude from dangerous spiritual confusion, who do not know well matters underlying the risk of delusion, rejects from the Mother Church Vasiliki Paraskevis Pentaki – Ryden, widely known as a “Vassula”, and her organization founded under the title “True Life In God” which rashly and frivolously proposes teachings based on the supposed “direct dialogue between her and the Founder of the Church Jesus Christ our Lord”, and those conquered by her and the supporters of “True Life In God”, which deviate arbitrarily from the God-given teaching of the Church, but also scandalize the Orthodox phronema of pious believers. Hence, we call upon the proponents of these unacceptable innovations and the supporters who maintain them, who henceforth are not admitted to ecclesiastical communion, not only to not be involved in the pastoral work of the local Holy Metropolis, but also to not preach their novel teachings, to prevent the appropriate sanctions under the Holy Canons."

Några få ortodoxa präster har hittills medverkat i organisationens verksamhet, vilket patriarkatet beklagar, då det på ett felaktigt sätt gett auktoritet åt verksamheten som om det vore något som har kyrkans stöd.

Läs hela uttalandet här.