februari 2011 - Posts

I våras tillsatte biskop Anders Arborelius en utredning angående sexuella övergrepp av präster i Katolska kyrkan i Sverige.4 fall har anmälts som gäller övergrepp under tiden 1940-1970. Utredningen publiceras idag, och Biskop Anders Arborelius presenterade den i en intervju på TV4´s Nyhetsmorgon. Utredningen granskar dessa 4 fall, inga ytterligare fall är kända, men biskopen kan inte utesluta att ytterligare fall finns och vill gärna få in anmälningar i så fall. Ett fall som är belagt gäller en nu levande pensionerad präst. Fallet är dock preskriberat och den drabbade vill inte att man går vidare. Ett annat fall gäller anmälan om grova rituella övergrepp och vanvård av barn men där man inte kunnat hitta några som helst belägg för att det verkligen inträffat. Biskopen har i samband med att utredningen publiceras skrivit ett brev till Sveriges katoliker och , som det presenteras på stiftets hemsida, till "alla av god vilja".

[Biskopens brev i pdf format]  [UTREDNINGEN]  [BEREDSKAPSPLAN MOT SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ BARN OCH UNGDOMAR]

Maria Hasselgren som under många år arbetat som pressansvarig för Katolska kyrkan i Sverige slutar sin tjänst. Via Twitter meddelade hon den 2 februari att hon att inte längre arbetar för stiftet. Biskopsämbetet säger till Världen idag att man omorganiserar på informationsavdelningen och att det ännu inte är klart huruvida man kommer att anställa en ny pressansvarig. För tillfället fungerar f Fredrik Emanuelsson, som bland annat är koordinator, som talesperson.

Posted by Bengt Malmgren | with no comments