november 2010 - Posts

I tisdags, presenterades den nya boken med intervjuer med påven gjorda av journalisten Peter Seewald. Det skedde vid en presskonferens i Rom.

Signumbloggen rapporterar: Journalisten Peter Seewald, som själv var närvarande vid gårdagens presskonferens i Rom, förklarade att det centrala temat i boken är kristendomens och världens framtid. När kristendomen förlorar sin samhällsbärande kraft i västerlandet, vem eller vad kommer i dess ställe? Ett civilt samhälle utan Gud? En radikalt ateistisk kultur?  Den största delen av intervjun handlar om hur påven bedömer framtiden för kyrkan och för den kristna tron i en allt mer teknifierad och globaliserad värld, och hur han ser på mänsklighetens stora ödesfrågor, som miljöfrågan, fred och fattigdomsbekämpning. Påven menar att kristendomen och kyrkan förmodligen går en positiv utveckling till mötes i större delen av världen, med undantag för Europa, som han betraktar som ett krisområde för den kristna tron.

Frågorna i boken ”Världens ljus” är indelade i arton huvudfrågor som i sin tur är fördelade på tre huvudavdelningar. Därefter följer en fjärde huvuddel som består av utdrag ur några mycket uppmärksammade uttalanden av påven, t ex kondomintervjun under resan till Kamerun i mars 2009 och talet i Regensburg 2006. Båda dessa tal orsakade internationella mediestormar. I bokens första huvudavdelning, ”Tidens tecken”, behandlas olika krisfenomen i vår tid, i synnerhet pedofilskandalerna i kyrkan, liksom de globala miljöfrågorna och vår tids relativistiska tankeströmningar. Andra huvudavdelningen, ”Pontifikatet”, tar upp frågor om hur Joseph Ratzinger själv ser på uppgiften att vara påve och på sina egna personliga förmågor och brister i detta uppdrag. Här behandlas dessutom särskilt fallet med SSPX-biskopen Williamson. Tredje huvudavdelningen, ”Vart är vi på väg?”, ägnas åt kyrkans förhållande till stat och samhälle, olika reformbehov inom kyrkan idag och, slutligen, frågor kring de yttersta tingen och människans längtan efter evigt liv.

På Signumbloggens hemsida finns en längre resumé av bokens innehåll.

Den 23 november, kl 14.00 på Mynttorget utanför riksdagen, hålls en manifestation till förmån för de kristna irakierna som tvångsutvisas från Sverige, trots de svåra förföljelser som råder i Irak. Initiativtagare till manifestationen är SEA (Svenska Evangeliska Alliansen) och den hålls samtidigt som interpellationsdebatten om de kristna irakiernas situation pågår i riksdagshuset. Manifestationen är öppen för allmänheten. Bland talarna finns representanter från flera olika sammanhang och samfund; Stefan Gustavsson (SEA), Elisabeth Sandlund (Dagen), Felicia Svaeren (Världen dag), fader Adris Hanna (Katolska kyrkan), Sten-Gunnar Hedin (Pingst), Robert Halef (KD) och Bodil Ceballos (MP). Under dagen kommer även den namninsamling som tidningen Dagen tagit initiativ till att lämnas in.