Idag saligförklaras kardinal Newman.

Följ påvebesöket direkt via webcast

Published 2010-9-19 8:00 by Bengt Malmgren
Sorterad under:

Comments

den 19 september 2010 08:20 by Bengt Malmgren

# re: Idag saligförklaras kardinal Newman.

Fler kanaler som rapporterar från påvens besök i England:

EWTN

BBC

Läs också Signumbloggens rapportering