Påven till Skottlands unga: Kyrkan tillhör nu er!


Följ påvens englandsresa på EWTN

På eftermiddagen firade påven mässa med 100.000 troende i Glaskow, Bellahouston park. I sin predikan talade han bl.a. om evangelisation av kulturen och uppmanade katolikerna att vara förebilder i samhället:

”Evangeliseringen av vår kultur är så mycket viktigare i vår tid, när relativismens diktatur hotar att dölja den oföränderliga sanningen om människans natur, hennes öde och hennes absoluta bästa”. ”Det finns dom som nu försöker utesluta religiös tro från offentliga livet, som vill privatisera det eller framställa det som ett hot mot jämställdhet och frihet. Men religion är i själva verket en garanti för äkta frihet och respekt, vilket leder oss att betrakta varje person som en bror eller en syster. Av detta skäl vädjar jag särskilt till er lekmän, i enlighet med er kallelse och mission vid dopet, att inte endast vara trons förebilder i samhället, men också att argumentera för främjandet av trons vishet och vision i det offentliga rummet.... Dagens samhälle behöver tydliga röster som främjar vår rätt att leva, inte i en djungel av självdestruktiva och godtyckliga friheter, men i ett samhälle som fungerar för medborgarnas sanna välfärd och ger dem vägledning och skydd i inför svaghet och instabilitet. "

Han vände sig särskilt till alla de unga: 

 ”Mina kära unga katoliker i Skottland” sade påven, ”jag uppmanar er att leva liv värda vår Herre och er själva... Det finns många frestelser som ställs inför er varje dag - droger, pengar, sex, pornografi, alkohol - som världen säger till er kan ge er lycka, men dessa saker är destruktiva och splittrande. Det finns bara en sak som varar: kärleken som Jesus Kristus personligen har för var och en av er. Sök honom, känn honom och älska honom, och han kommer att befria er från slaveri under en glittrande men ytlig existens som ofta förslås av dagens samhälle. Ta avstånd från vad som är värdelöst och lär om er egen värdighet som Guds barn...  I dagens evangelietext ber Jesus oss om att be för kallelser: Jag ber om att många av er kommer att kunna lära känna och älska Jesus Kristus och att ni genom detta möte, kommer att anförtro er själva fullkomligt till Gud, i synnerhet de av er som är kallade till prästerskapet och det religiösa livet. Detta är den utmaning som Herren ger till er idag: Kyrkan tillhör nu er!”.

Vatikanradions skandinaviska avd

Published 2010-9-16 20:53 by Bengt Malmgren

Comments

den 20 september 2010 15:06 by Bengts Blogg

# Analys av påvens Englandsresa: "Business as usual" duger inte längre!

Påvens milda och vänliga framtoning gjorde intryck på britterna. Man kan inte summera