Englands katoliker förbereder sig för påvebesöket.

Nu ser Englands katoliker fram mot påve Benedikts besök som inleds i nästa vecka. Christina Cooper, utgivare av GoodNews Magazine (Karismatiska förnyelsens tidning) skriver i webbupplagan:
"Påvebesöket  är ett stort tillfälle för evangelisation och katekes, och en kallelse för oss att förbereda oss bra.  Låt oss be:

  • -att den helige Ande skall använda besöket till Guds ära
  • -att påven inspireras att tala Herrens ord till hela den engelska nationen på ett sätt som blir hört
  • -att var och en av oss är lyhörda för Andens ingivelser så att vi kan ta vara på tillfällena som ges att vittna om vår tro
  • -att allt det negativa kan besegras genom kärleken så att Kristus blir upphöjd och ärad."

Påvens besök pågår 16-19 september. Det är första statsbesöket av en påve i England (påven Johannes Paulus II gjorde ett pastoralt besök 1982). Ärkebiskop Koch. ledare för påvliga rådet för kristen enhet säger att besöket också kommer att betyda mycket för ekumeniken med Anglikanska kyrkan. Påve Johannes Paulus II bad tillsammans med ärkebiskopen av Canterbury och de båda gav ut en gemensam deklaration som rörde den fortsatta ekumeniska dialogen mellan Anglikanska kyrkan och Katolska kyrkan. Relationerna har varit varma, säger Koch men säkert kommer det också att finnas svårigheter.Påve Benedikt kommer att möta Ärkebiskopen av Canterbury och tillsamman skall de be framför St Edvard bekännarens (katolsk kung från 1000-talet) skrin.

Och när påven besöker Westminster Hall, den plats där Thomas More fick stå till svars för sin lojalitet mot Rom är det svårt att undgå att reformationens tragiska splittring kommer i fokus.

En höjdpunkt kommer att bli saligförklaringen av kardinal Newman, vilket Koch också tror gagnar de ekumeniska relationerna. Newman konverterade till Katolska kyrkan som han menade inrymde "trons fullhet", men han var också tacksam mot Church of England som hade gett honom så mycket av Guds nåd i hans liv. Kardinal Newmans exempel ger mod åt kristna av alla traditioner att aktivera sig i att genomsyra samhället med evangeliet och skapa ett samhälle som välkomnar och stöder alla dess medborgare. Newman representerar den stora traditionen inom den kristna tron, intellektuell stringens och en föreställningsförmåga som är ett arv från hela det brittiska folket, menar Koch. Koch hoppas att dessa djupare aspekter av påvebesöket  inte skall komma bort i nyhetsbevakningen.