juli 2010 - Posts

 ICCRS nyhetsbrev nr 3 2010 har just kommit. [hämta pdf-fil här] Biskop Joseph Grech skriver en artikel om prästämbetets gåva i anslutning tyill prästernas år som just avslutats. Läs också reportage från ICCRS´s internationella möte i Assisi pingsthelgen 2010.

Vi påminner också om reträtterna på Marielund i september. Observera att den ena reträtten 1-3 september är reserverad för präster och diakoner (i första upplagan av folder angavs felaktigt datum på framsidan), den andra reträtten 3-5 sept är för alla.

Arbetet med den Nordiska karismatiska konferensen 28-31 oktober i Stockholm pågår för fullt. Läs mera påkonferensens hemsida.