maj 2010 - Posts

Påve Benedikt XVI fattade den 1 maj ett mycket skarpt, och, enligt Signumbloggens bedömning,  förmodligen kyrkohistoriskt unikt, beslut om pedofilprästen och bedragaren Marical Maciel Degollado och den av honom grundade rörelsen Kristi legionärer.  Marical Maciel Degollado dog 2008, och skador som tillfogats rörelsen Kristi legionärer är så allvarliga att det krävs en grundlig reformering. Påven kommer att utse en delegat som tar över ledningen av rörelsen och som ska genomföra den nödvändiga genomlysningen och reformen av rörelsen. Samtidigt betonas i kommunikén som utfärdats av Vatikanen att de flesta medlemmarna i rörelsen inte haft någon kännedom om grundarens omoraliska livsföring och förkastliga metoder. Bland de brott som Maciel ska ha gjort sig skyldig till hör ett stort antal pedofilövergrepp, incest och muthärvor. Maciel ska ha försäkrat sig om skydd från högt uppsatta personer inom Vatikanen genom att ha skänkt dem stora summor pengar.

Påvens beslutet bygger på en utförlig rapport som sammanställts av fem biskopar och som överlämnades till Vatikanen för några veckor sedan. Påven och de fem biskoparna hade gemensamma överläggningar i Vatikanen igår, fredag, och redan nästa dag , lördag offentliggjordes påvens beslut. Vatikanexperter som exempelvis Sandro Magister i Rom, beskriver påvens beslut som ”utomordentligt hårt” och som en tydlig bekräftelse på att påven menar allvar med sin policy av nolltolerans mot sexuella övergrepp inom kyrkan.  Som särskilt anmärkningsvärt betraktas att rörelsens hela nuvarande ledning sätts ur spel genom att påven utser en delegat med obegränsade befogenheter till insyn och beslutsfattande. Läs mera på Signumbloggen Mera om Marical Maciel Degollado.

 Wall Street Journal    New York Times  CNA