KKS informerar: Händer i maj-juni

NATIONERNAS PINGST - PENTECOST OF THE NATIONS 14?23 maj 2010

Ett initiativ från ICCRS. Katolska karismatiska förnyelsen i alla nationer i förbön 9 dagar inför pingsten och avslutning med ett firande på Pingstdagen.

DEL 1 PINGSTNOVENA 14-22 maj:
Vision: Katolska karismatiska förnyelsen över hela världen, tillsammans förenade i bön under 9 dagar, för Kyrkan, för enheten, för en ny pingstens kultur...

DEL 2 JESUSMAIFESTATIONEN 22 maj i Stockholm, (se nedan)
KKS rekommenderar alla katoliker att delta i denna stora manifestation som nu hålls för tredje året idag. Genom att aktivt delta manifesterar vi vår tro på Jesus, världens Frälsare och vår enhet med alla kristna som delar denna tro. Deltagandet i manifestationen är också en aktiv akt som understryker vår förbön om de kristnas enhet.

DEL 3 PINGSTDAGENS HÖGMÄSSA 23 maj
PENTECOST OF THE NATIONS avslutas med att vi firar Pingstdagens högmässa i våra hemförsamlingar. Ta med förbönsintentionerna i mässan. För Stockholmsregionen inbjuder KKS särskilt att fira högmässan kl 11.00 i Järfälla katolska församling.

Pentecost of the Nations, hemsida  Folder med förbönsintentioner

 


JESUSMANIFESTATIONEN, Stockholm 22 maj 2010

Samling på olika torg kl 11.30, Katolska kyrkan ansvarar för programmet på Mynttorget. 14.00 är det avmarsch till Kungsträdgården där alla de olika torgmötena strålar samman i en stor gudstjänst. Hemsida
 

 


Reträtt med syster Margaritha Valappila 11?14 juni 2010 i Vår Frälsares kyrka, Malmö
 

Från Teresa Kristensson som representerar en grupp i södra Sverige som anordnar denna reträtt har vi fått följande information:

Tema: ?Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand? (Ps 16:11)

Josefssystern Margaritha Valappila från Indien, är en av ledarna för ett katolskt evangelisationscenter Haus Raphael i Tyskland. För vidare information se: www.haus-raphael-ke.de

Sr Margaritha har tidigare varit i Sverige. Hon ledde en reträtt senast i Stockholm 2002. Se nyhetsbrev, januari 2003 . Kostnad: 50 euro (plus ev. organisationskostnader om ca 100 SEK) Avgifterna går till att täcka underhålls ? och driftskostnader för Raphaels hus och evangelisationsarbetet som bedrivs där.

Anmälningsdatum: Senast 10 maj Läs mera här.
 

Read the complete post at http://www.isidor.se/karismatiskfornyelse/Aktuellt/tabid/397/EntryId/46/KKS-informerar-Hander-i-maj-juni.aspx

Published 2010-4-27 11:52 by KKS nytt