Öppenhet, kontakt med offren, förebyggande arbete och bön biskop Anders´ policy.