Urbi et orbi: Påvens påskhälsning till jordens folk.

I samband med sin påskhälsning, urbi et orbi (=staden och världen) på 65 språk talade påven till tiotusentals församlade på Petersplatsen i ett regnigt Rom.

"Ja, bröder, påsken är verkligen mänsklighetens frälsning! Om Kristus - Guds Lamm - inte hade utgjutit sitt blod för oss, skulle vi inte ha något hopp, och ödet i vår värld skulle oundvikligen vara döden. Men påsken har vänt på utvecklingen: Kristi uppståndelse är en ny skapelse, inympningen som kan generera hela växten. Det är en händelse som på djupet har ändrat historiens riktning och lagt tyngdpunkten en gång för alla på den goda sidan, på livet, på förlåtelsen. Vi är fria, vi är räddade! Därför sjunger vi ur hjärtats djup: 'Jag vill sjunga till Herrens ära'.

De kristna, som träder ut ur dopets vatten, sänds runt om i världen för att vittna om denna frälsning, för att sprida påskens frukt, som består av ett nytt liv, befriat från synd och återställt till sin ursprungliga skönhet, sin godhet och sanning. Kontinuerligt, under tvåtusen år, har de kristna - i synnerhet helgonen - berikat historien med den levande erfarenheten av påsken.

Kyrkan är uttågets folk, eftersom de ständigt lever påskmysteriet och sprider dess förnyande kraft i varje tid och på varje plats. Än idag behöver mänskligheten ett 'exodus' (=uttåg), inte justeringar på ytan, utan en moralisk och andlig omvandling. Mänskligheten behöver evangeliet om frälsning, för att träda ut ur en kris som är så djup, att den som sådan kräver stora förändringar, med början i samvetet."

  Påven nämnde olika platser i världen som väntar på denna förnyande kraft och framförde förböner:

  • För Mellanöstern, att våldet skall upphöra och att fred kan uppnås. "Jag ber till vår Herre Jesus.. att särskilt i det land som helgats genom hans död och uppståndelse, folken kan uppnå ett sant och definitivt 'uttåg' från krig och våld och till fred och samförstånd." Påven nämnde också den svåra situationen för kristna i Irak.
  • För Karibien och Latinamerika, där kriminalitet knuten till narkotikahandel och trafficking hotar samhällena, han nämnde också jordbävningarna i Haiti och Chile.
  • För Afrika: "I kraften av den uppståndne Jesus, må konflikterna i Afrika komma till ett slut" Han nämnde särskilt Kongo, Guinea och Nigeria.
  • För Kristna som förföljs och även mördas för sin tro, t.ex. i Pakistan, och länder plågade av terrorism och social och religiös diskriminering.


Påsken är inget magiskt, reflekterade påven och fortsatte sitt tal:

 "Såsom judarna bortom det Röda havet möttes av öken, så finner kyrkan, bortom Uppståndelsen, historien med dess glädjeämnen och förhoppningar, sorger och bekymmer. Men denna historia är ändå förändrad och präglas av nytt och evigt förbund, och den är verkligen öppen för framtiden. Räddade i hoppet, fortsätta vi vår pilgrimsfärd, med en gammal och alltid ny sång i våra hjärtan: 'Jag vill sjunga till Herrens ära, ty högt är han upphöjd'. "

Hela talet på svenska här.  Referat från Zenith

Published 2010-4-5 7:23 by Bengt Malmgren