Vatikanen kommenterar New York Times historia om sexmissbrukande prästen f Murphy

New York Times har en förstasideshistoria om en präst som begick allvarliga övergrepp på en dövskola på 1970-talet och där Vatikanen påstås trots vetskap om fallet ha underlåtit att avkraga honom.

Vatikanen har kommenterat New York Times historia i ett uttalande: Där sägs att Vatikanen inte kände till sexövergreppsanklagelserna mot f Lawrence Murphy förän 20 år efter att det skett.  F Federico Lombardi, Vatikanens prsstalesman tog också tillfället i akt att dementera den vanliga missuppfattningen att det omtalade dokumentet utfärdat av Vatikanen 1962,  Crimen Sollicitationis , och Katolska kyrkans kanoniska lag skulle kräva att tjänstemän i de katolska stiften strikt skulle hemlighålla alla rapporter om sexuella övergrepp. Detta stämmer inte alls. Lombardi säger:

"Tvärtemot de rykten som cirkulerat i pressen är det så att varken 'Crimen' eller den Kanoniska lagen någonsin har förhindrat anmälning av barnövergrepp till polis och domstolsmyndigheter."

Ärkebiskopen i Milwaukee, Rembert Weakland, ville frånta f Murphy från hans prästämbete 1996 - mer än 40 år efter det att prästen första gången anklagades för sexuella övergrepp.  Ärkestiftet Milwaukee hade hade 1974 inte tillåtit honom att arbeta vidare där, och han förflyttades till ett anant stift i norra Wisconsin utan att några disciplinära åtgärder vidtogs och utan att informera polisen.

F Murphy undslapp 1996 kyrkliga disciplinära åtgärder genom att vädja till Vatikanen och hänvisa till att preskriptionstiden för åtgärder enligt kanoniska lagen löpt ut, och att han bättrat sig och ändrat hållning, och han hänvisade också till att han var vid dålig hälsa. Kort därefter dog han. Vatikanens presstalesman f Lombardi sade att f Murphys skrala hälsa och frånvaron av anklagelser under senare år var faktorer som vägdes in i beslutet.

Läs också: [The Pope and the Murphy case: what the New York Times story didn't tell you.] [CNA]

Uppdatering 2010-04-01 kl 00:45: Läs om den fortsatta utvecklingen här.

Published 2010-3-26 11:05 by Bengt Malmgren