De nya rörelserna i Kyrkan lyftes fram i påvens tal till de nordiska biskoparna.

Igår träffade påven de katolska biskoparna från Norden i Rom på sitt så kallade ad limina-besök Från Sverige deltog biskop Anders Arborelius. I sitt tal till biskoparna framhöll påven bland annat familjens betydelse och han nämnde uttryckligen familjekongressen i Jönköping som äger rum i maj. Även Newmaninstitutet i Uppsala fick ett uppskattande  omnämnande liksom de nya kyrkliga rörelserna, varav Karismatiska förnyelsen och Focolare med flera finns representerade i de nordiska länderna.

Ur påvens tal: "De nordiska länderna är också välsignade med närvaron av ett antal av de nya kyrkliga rörelserna, som väcker en ny dynamik i kyrkans mission. Med tanke på de mycket varierande karismer som finns, är de sätt på vilka ungdomar kan lockas att ägna sitt liv åt kyrkans tjänst många, genom en prästerlig eller religiös kallelse. När ni utför ert ansvar att främja sådana kallelser (se Christus Dominus, 15), se till att ni riktar er till både infödda och invandrare. Från hjärtat av ett välfungerande katolska samfund, kallar Herren alltid män och kvinnor att tjäna honom på detta sätt. Det faktum att fler och fler av er, biskopar av de nordiska länderna, kommer från de länder där ni tjänar, är ett tydligt tecken på att den Helige Anden är i arbete bland de katolska samfunden där. Jag ber att hans inspiration kommer att fortsätta att bära frukt bland er och dem som ni har ägnat era liv."

Fler länkar: Påvens tal till rörelserna vid pingstaftonens vesper i Rom 2006   Intervju med p Raniero Cantalamessa om rörelsernas betydelse i kyrkan