Påven ber irländska offer för sexuella övergrepp av präster om ursäkt

Igår, den 20 mars, offentliggjordes påven Benedictus XVI:s herdabrev till de irländska katolikerna. Brevet är skrivet med anledning av de många sexuella övergrepp på barn som skett inom kyrkan. Brevet innehåller samtidigt riktlinjer som ska gälla för kyrkan i hela världen, och biskop Anders Arborelius säger att brevet också måste läsas som en maning till alla katolska biskopar att göra vad som står i vår makt för att offren ska få upprättelse och de skyldiga straffas i enlighet med kyrkans egen lag och, överlämnas till civila myndigheter för att dömas för de kriminella handlingar de begått.

Brevet innehåller självkritik av hur kyrkans ledare har hanterat problemen. Påven ber personligen offren om förlåtelse, han skriver att han känner skam å hela kyrkans vägnar och att han är ”chockad och skakad av dessa kriminella och syndiga handlingar”. Han erbjuder sig också att själv träffa personer som har blivit utsatta för övergrepp. Han talar också om att tillsätta flera undersökningskommissioner som ska gå till botten med vad som hänt.

Brevet på engelskaVideo där påven framför sin personliga ursäkt till offren.  Mer information på Stockholms katolska stifts hemsida.

Brevet på svenska (inofficiell översättning) Kommentar på Bengts blogg

Published 2010-3-21 8:03 by Bengt Malmgren