"En stadig rutt genom stormiga vatten" - Vatikanen tar sig an pedofili-problematiken.

Vatikanens presstalesman f Federico Lombardi SJ, publicerade under lördagen ytterligare en text som kommenterar sexuella övergrepp på minderåriga som katolska präster gjort sig skyldiga till. En tidigare kommentar publicerades 10 mars. Kommentarens rubrik är "En stadig rutt genom stormiga vatten".

Men anledning av uppmärksamheten i pressen under den gångna veckan är det främst tre punkter man vill lyfta fram:

1. Vatikanen stödjer öppenhet och samarbete med myndigheter. Vatikanen och påven stödjer den väg som Tyska biskopskonferensen valt att gå för att möta problemen. Tyska biskopskonferensens ordförande, ärkebiskop Zollitsch har sammanfattat strategin: erkänna att offren talar sanning och ge dem hjälp, förstärka förebyggande åtgärder och konstruktivt samarbete med olika myndigheter (inklusive juridiska myndigheter) för samhällets gemensamma goda. Ärkebiskop Zollitsch har också framhållit, i likhet med flera experter, att frågan om celibatet inte på något sätt ska kopplas till pedofili.

2. Tidigare kyrkliga normer har inte inneburit försök att mörka pedofilibrotten. I en intervju med msgr Charles J Scicluna, juridisk expert vid Troskongregationen, ges en detaljerad förklaring till de specifika kanoniska normer som Kyrkan fastslagit genom åren för att bedöma de fruktansvärda brott som prästers sexuella övergrepp på minderåriga är. Det står klart att dessa normer inte innebär, några som helst försök att mörka sådana brott.

 3. Kardinal Ratzinger var inte personligen involverad i beslutsgången angående präst som flyttades till München under den tid han var ärkebiskop där. Ärkestiftet München har i en lång och detaljerad kommuniké redogjort för frågan som rör fallet med en präst som flyttades från stiftet Essen till München vid den tidpunkt då kardinal Ratzinger var ärkebiskop i den staden, en präst som senare begick övergrepp. Kommunikén lyfter fram hur den dåvarande ärkebiskopen inte hade något att göra med de beslut, i vars kölvatten övergreppen ägde rum. "Tvärtom har det blivit uppenbart att under de senaste dagarna har en del personer sökt – med ansenlig ihärdighet, i Regensburg och München – efter något som skulle kunna göra den Helige Fadern personligen inblandad i frågan om övergrepp. För vilken objektiv betraktare som helst, torde det stå klart att dessa försök har misslyckats."

Texten avslutas med följande ord:

"Trots stormen, ser Kyrkan tydligt den väg hon måste gå, under den Helige Faderns fasta och tydliga ledning. Som vi redan haft anledning att framhålla, är det vårt hopp att dessa helveteskval, i slutänden, ska vara en hjälp för samhället i sin helhet att i större utsträckning skydda och uppfostra barn och ungdomar."

Hela texten finns publicerad i svensk översättning på Stockholms katolska stifts hemsida.

DN Dagen Dagen SvD Signum

Published 2010-3-14 8:27 by Bengt Malmgren