Vatikanen vill uppmärksamma problemet med sexövergrepp på barn i hela samhället.

I texten sägs vidare:

"Dessa händelser sporrar Kyrkan att ta fram lämpliga åtgärder och ska ses i ett mer omfattande sammanhang som rör att skydda barn och unga människor från sexuella övergrepp i samhället i stort. Helt klart är de fel som begåtts av kyrkliga institutioner och kyrkliga företrädare särskilt klandervärda på grund av kyrkans uppfostrande  och moraliska ansvar, men alla insatta och välunderrättade människor vet, att frågan är mycket större än så och att enbart rikta sin kritik mot Kyrkan ger ett felaktigt perspektiv.  Som exempel visar uppgifter från Österrikiska myndigheter att, under samma tidsperiod som de bevisade övergreppen på kyrkliga institutioner var 17, skedde 510 liknande fall i andra sammanhang. Vi måste också uppmärksamma dessa.  

I Tyskland har familjeministeriet nu föreslagit ett “rundabordssamtal” med olika utbildnings-  och sociala organisationer för att se över frågan på ett lämpligt och genomgripande sätt.  Kyrkan är självklart beredd att delta och, kanske, kan hennes egen smärtfyllda erfarenhet vara till hjälp för andra. Tysklands kansler, Angela Merkel, har på goda grunder pekat på den seriösa och konstruktiva hållning som den Katolska kyrkan i Tyskland visat.

 För att sammanfatta dessa resonemang, är det bra att än en gång påminna sig om att Kyrkan är den del av det civila samhället och har ett ansvar i relation till samhället, men hon har också sin egen lag, den kanoniska lagen, som återspeglar hennes andliga och sakramentala väsen, och i vilken, juridiska och bestraffande processer ser annorlunda ut ( till exempel innehåller de inga bestämmelser om ekonomiska sanktioner eller möjlighet till frihetsberövande, utan innehåller begränsningar att utöva ämbete och att utöva rättigheter inom kyrkans ramar).  Inom ramen för den kanoniska lagen, har sexuella övergrepp på barn alltid betraktats som ett av de allvarligaste brotten, och detta har konstant upprepats, i synnerhet i brevet ’De delictis gravioribus’, från 2001, som ibland felaktigt kallas för orsaken till ”tystnadens kultur”.  De som känner till och förstår dess innehåll, inser att det var en mycket tydlig signal för att påminna biskoparna om problemets allvar, så väl som ett verkligt incitament att ta fram konkreta riktlinjer för att bemöta detta problem.

Avslutningsvis, även om allvaret i de svårigheter som Kyrkan går igenom inte kan förnekas, får vi inte misslyckas med att göra allt som står i vår makt för att försäkra oss om att, till slut, det kan leda till något positivt, till ett bättre skydd för barn och unga i Kyrkan och i samhället, och en rening av Kyrkan själv.” 

Texten i sin helhet finns på Stockholms katolska stifts hemsida. Den engelska texten finns på nyhetsbyrån Zenith

Published 2010-3-10 5:20 by Bengt Malmgren

Comments

den 14 mars 2010 09:12 by Nyheter om kyrka kultur samhälle

# "En stadig rutt genom stormiga vatten" - Vatikanen tar sig an pedofili-problematiken.

Vatikanens presstalesman f Federico Lombardi SJ, publicerade under lördagen ytterligare en text