Ärkebiskop Zollitsch av Freiburg: Sexuellt utnyttjande av barn ett problem i hela samhället.

Ärkebiskop Robert Zollitsch av Freiburg, president för tyska biskopskonferensen, säger att det finns inget samband mellan prästernas celibat och sexuellt utnytjande av barn. Han säger också att det inte finns något samband mellan homosexualitet och sexuellt utnyttjande av barn. "Sexuellt utnyttjande av barn är inte ett problem specifikt för Katolska kyrkan", säger han i en intervju. "Därför behöver vi inte ett rundabordssamtal specifikt med Katolska kyrkan", säger han som kommentar till justitieministerns förslag om ett sådant.

Katolska kyrkan i Tyskland har upprättat en särskild handlingsplan år 2002 för hur man hanterar problematiken med sexuella övergrepp, och nu kommer man att ytterligare uppdatera dessa riktlinjer. Zollitsch kommenterar de nu anmälda fallen: "Många av dessa fall skedde för 25 eller 30 år sedan. Då trodde man att om förövarna erkände sina övergrepp, så skulle de upphöra med dem. Det var naivt att tro så."

"Missbruk av barn är ett av de mest fruktansvärda brotten, och sådant måste alltid undersökas", säger förbundskansler Angela Merkel. "Jag har intrycket att Katolska kyrkan förstått detta."

Published 2010-3-1 14:45 by Bengt Malmgren

Comments

den 2 mars 2010 02:38 by Lars Flemström

# re: Ärkebiskop Zollitsch av Freiburg: Sexuellt utnyttjande av barn ett problem i hela samhället.

Detta är inte lätt för Sveriges katoliker. De har att balansera på slak lina. Å ena sidan att inte förneka eller bagatellisera de övergrepp som skett inom kyrkan. Och å andra sidan inte ge häcklarna nya argument.

Uppgiften underlättas inte av att få svenskar vet något om katolicsmen, att det finns ett historisk misstänksamhet mot katolicismen, att många svenskar aldrig har träffat en katolik i sitt eget land. Och har de gjort det, har de kanske inte vetat att det var en katolik.

Katolska kyrkan är därför ett tacksmat angreppsmål för dem som egentligen är ute för att kritisera all kristendom, för att kritisera den kristna livsstilen mer generellt. De som sålunda blir indirekt angripna har inget att sätta emot, innan de själva blir de direkta måltavlorna.

En av de värsta myterna som sprids, och har spridits sedan 1950-talet är att celibat skulle vara sjukdomsframkallande. Jag har skrivet ett inlägg, som kanske kan vara av intresse, om detta på min blogg:

larsflemstroms.blogg.se/.../ar-celibat-sjukdomsframkallande.html

Här kan du också läsa om hur porrförläggaren Curth Hson-Nilsson i armkrok med den "anständiga" pressen alltsedan 1950-talet har underminerat den kristna sexualmoralen i Sverige.

larsflemstroms.blogg.se/.../har-jag-inte-ratt.html

Lägg märke till att jag kallar Svenska kyrkan för "den våldtagna kyrkan". Vid mitten av 1950-talet hade Svk i stort sett samma syn  sexualmoral som Katolska kyrkan idag. Något obligatoriskt celibat har självfallet inte funnits i Svk sedan mitten av 1500-talet. Men vid mitten av 1900-talet märktes i Svk fortfarande en tydlig beundran av de katoliker som levde i celibat.

För Svk var celibatet då ett ideal, men inte ett obligatorium. Och detta var en tydlig skillnad mellan Svk och de protestantiska frikyrkorna, som av många svenskkyrkliga på den tiden kallades "syndens nästen". Det var ju inte bara så att frikyrkorna ansåg att sex skulle vara inom äktenskapet, utan också att man måste ha sex och därför måste gifta sig. Utfrysningen av ogifta är fortfarande ett problem i många frikyrkor. Denna inställning, att man måste ha sex, jämnade så att säga vägen för sexliberaliseringen.

Orsaken till pedofilproblemen inom Katolska kyrkan är alltså inte celibatet, utan snarare att även Kk har våldtagits, men på ett mer begränsat och samtidigt med konkret sätt än Svk, som har våldtagits på det läromässiga planet. Samt givetvis att den katolska kyrkoledningen inte i tid har insett hur allvarligt problemet är. Det gjorde inte heller den kommunala barnomsorgen i Sverige, som under en tid skakades av rena pedofilhysterin. Tänk så lätt det är att glömma!  

Under kategorin Sexualitet och fortplantning på min blogg har jag skrivit ganska mycket om de verkliga orsakerna till den s.k. befolkningsexplostionen i fattiga länder. Katolska kyrkan är inte orsak.