Botfärdiga irländska biskopar

Kardinal Sean Brady, Irlands primas, sade till journalisterna efter mötet med påven att Irlands katolska biskopar planerar en offentlig botgöringsakt för sex-övergreppen under fastan. Man har ännu inte bestämt i vilken form, men det det handlar om något liktydigt med att klä sig i säck och aska. Han sade att det funnits olika synpunkter bland biskoparna om hur man bäst skall utforma ett lämpligt sätt att svara på sex-övergreppsskandalen, men att man är fullkomligt eniga om att prioriteringen skall ligga på omsorg om offren samt en fast beslutsamhet att förhindra framtida utnyttjande av barn och unga.

Kardinalen sade också att biskoparna inte känner sig som syndabockar och att Vatikanen har erbjudit dem hjälp att hantera situationen och uppmuntrat dem att främja en process av andlig förnyelse i Irland. Han sade att det funnits stora försummelser i ledarskapet av Irlands kyrka, men att ödmjukhet och verklig botgöring från biskoparnas sida kommer att leda till hjärtats omvändelse.

Bishop Brennan berättade att under de fem minuter han personligen hade med påven, så sade han till påven att det inte finns någon quick fix-lösning på den förtroendeklyfta som uppstått i den irländska kyrkan mellan biskoparna, folket och samhället.

Kardinal Brady sade att man kommer att arbeta i nära relation till församlingarna och konsultera församlingarna i alla stift.

Irländska biskopskonferensenMer om sex-övergreppen i Katolska kyrkan i Irland.