Ärkebiskop Martin av Dublin: Irländska biskoparna helt inriktade på fullständig upprättelse för offren för sexövergreppen.

Ärkebiskop Martin av Dublin som är tillbaka i Irland efter tvådagarsmötet med påve Benedikt kommenterar besvikelsen över att en offentlig förlåtelse ännu inte uttalats från Kyrkan. Ärkebiskopen betonar att mötet med påven bara var en del i en länngre process för den irländska kyrkan. Han betonade de irländska biskoparna är helt hängivna åt uppgiften att återupprätta fullt offeentligt förtroende och att hela såren inom kyrkan - särskilt såren hos de som fallit offer för sexmissbruket.

Ärkebiskopen är angelägen att bemöta besvikelsen av att ingen offentlig ursäkt blev resultatet av mötet i Rom. Han betonar att det var orealistiskt att ha förväntan på ett sådant resultat av just det mötet, som bara var del i en process. Frågan om vilka kyrkoledare som skall avgå eller hur en offentlig ursäkt skall formuleras stod inte på agendan.

Tidigare har aviserats att påven kommer att skriva ett speciellt herdabrev till Irlands katoliker med anledning av sexmissbrukskrisen.

Mera om krisen på Irland.