februari 2010 - Posts

I december 2008 blev moder Clare Millea en av de mest omtalade nunnorna i USA. Hon utsågs nämligen av Vatikanen  att leda den apostoliska visitation av nunnekloster i USA som man bestämt skulle ske. John Allen intervjuar henne i National Catholic Reporter om det motstånd som funnits mot processen. Moder Millea säger att hon fått svar från praktiskt taget alla kongregationer i USA, och hon står nu i begrepp att fokusera på vissa utvalda kongregationer och besöka omkring 100 kommuniteter innan hon förbereder sin slutrapport till Vatikanens ordenskongregation.

Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , , ,

Kardinal Sean Brady, Irlands primas, sade till journalisterna efter mötet med påven att Irlands katolska biskopar planerar en offentlig botgöringsakt för sex-övergreppen under fastan. Man har ännu inte bestämt i vilken form, men det det handlar om något liktydigt med att klä sig i säck och aska. Han sade att det funnits olika synpunkter bland biskoparna om hur man bäst skall utforma ett lämpligt sätt att svara på sex-övergreppsskandalen, men att man är fullkomligt eniga om att prioriteringen skall ligga på omsorg om offren samt en fast beslutsamhet att förhindra framtida utnyttjande av barn och unga.

Kardinalen sade också att biskoparna inte känner sig som syndabockar och att Vatikanen har erbjudit dem hjälp att hantera situationen och uppmuntrat dem att främja en process av andlig förnyelse i Irland. Han sade att det funnits stora försummelser i ledarskapet av Irlands kyrka, men att ödmjukhet och verklig botgöring från biskoparnas sida kommer att leda till hjärtats omvändelse.

Bishop Brennan berättade att under de fem minuter han personligen hade med påven, så sade han till påven att det inte finns någon quick fix-lösning på den förtroendeklyfta som uppstått i den irländska kyrkan mellan biskoparna, folket och samhället.

Kardinal Brady sade att man kommer att arbeta i nära relation till församlingarna och konsultera församlingarna i alla stift.

Irländska biskopskonferensenMer om sex-övergreppen i Katolska kyrkan i Irland.

Ärkebiskop Martin av Dublin som är tillbaka i Irland efter tvådagarsmötet med påve Benedikt kommenterar besvikelsen över att en offentlig förlåtelse ännu inte uttalats från Kyrkan. Ärkebiskopen betonar att mötet med påven bara var en del i en länngre process för den irländska kyrkan. Han betonade de irländska biskoparna är helt hängivna åt uppgiften att återupprätta fullt offeentligt förtroende och att hela såren inom kyrkan - särskilt såren hos de som fallit offer för sexmissbruket.

Ärkebiskopen är angelägen att bemöta besvikelsen av att ingen offentlig ursäkt blev resultatet av mötet i Rom. Han betonar att det var orealistiskt att ha förväntan på ett sådant resultat av just det mötet, som bara var del i en process. Frågan om vilka kyrkoledare som skall avgå eller hur en offentlig ursäkt skall formuleras stod inte på agendan.

Tidigare har aviserats att påven kommer att skriva ett speciellt herdabrev till Irlands katoliker med anledning av sexmissbrukskrisen.

Mera om krisen på Irland.