Richard Williamson: Att tala med Vatikanen är som att tala till döva öron.

I en videointervju förklarar SSPX-biskopen Richard Williamson (som tidigare uppmärksammandes för sitt förnekande av Förintelsen) att SSPX samtal med Vatikanen och Troskongregationen kommer att sluta som en dialog mellan döva om inte antingen SSPX blir en förädare eller Rom omvänder sig.  “De två utgångspunkterna är helt inkompatibla", sade Williamson. "2+2=4 och 2+2=5 är ömsesidigt uteslutande. Antingen får de som säger att 2+2=4 överge sanningen och hålla med om att 2+2=5, dvs, att SSPX överger sanningen, eller så får de som säger att 2+2=5 omvända sig till sanningen. Eller så får man mötas på halva vägen och säga att 2+2=4½, men det är fel. Antingen blir SSPX en förädare, eller så får Rom omvända sig, annars blir det en dialog mellan döva."

Videointervjun har lagts ut på uppladdningssiten Dailymotion, och intervjuaren känns av franska La Croix igen som en fransk politiker tillhörande ultrahögern, rapporterar Reuters. Vatikanen som 2009 inledde en dialog med SSPX har bl.a. deklarerat att man ställer krav på att Richard Williamson skall ta tillbaka sina uttalanden om Förintelsen.

Published 2010-1-21 7:37 by Bengt Malmgren