Irlands primas: Nästa steg för Katolska kyrkan det mest kritiska och utmanande i hela hennes historia.

Irlands primas, kardinal Sean Bradley som talade vid requiemmässan för den framlidne kardinalen Cahal Daly sade att Katolska kyrkan på Irland nu måste samarbeta med det civila samhället för att på bästa sätt ta ansvar för barnens säkerhet, och det är ett avgörande moment som Kyrkan nu står inför när det gäller att hantera den uppkomna krisen. Sexövergreppsskandalen har föranlett helt rimliga reaktioner av ilska och raseri från allmänheten, sade kardinal Bradley.

Kardinal Bradley agerar som påven Benedikt XVI´s personliga representant och i predikan sade han att" de kommande stegen för Katolska kyrkan på Irland kommer att vara bland de mest kritiska och utmanande i hela hennes historia... Övergreppen på barn och den skamfulla försumligheten att ta itu med problemen av dem som hade Guds uppdrag att göra det har föranlett så mycket skada för dem som blivit utsatta". Källa:  Independent.ie.

Published 2010-1-6 23:12 by Bengt Malmgren