januari 2010 - Posts

I en videointervju förklarar SSPX-biskopen Richard Williamson (som tidigare uppmärksammandes för sitt förnekande av Förintelsen) att SSPX samtal med Vatikanen och Troskongregationen kommer att sluta som en dialog mellan döva om inte antingen SSPX blir en förädare eller Rom omvänder sig.  “De två utgångspunkterna är helt inkompatibla", sade Williamson. "2+2=4 och 2+2=5 är ömsesidigt uteslutande. Antingen får de som säger att 2+2=4 överge sanningen och hålla med om att 2+2=5, dvs, att SSPX överger sanningen, eller så får de som säger att 2+2=5 omvända sig till sanningen. Eller så får man mötas på halva vägen och säga att 2+2=4½, men det är fel. Antingen blir SSPX en förädare, eller så får Rom omvända sig, annars blir det en dialog mellan döva."

Videointervjun har lagts ut på uppladdningssiten Dailymotion, och intervjuaren känns av franska La Croix igen som en fransk politiker tillhörande ultrahögern, rapporterar Reuters. Vatikanen som 2009 inledde en dialog med SSPX har bl.a. deklarerat att man ställer krav på att Richard Williamson skall ta tillbaka sina uttalanden om Förintelsen.

24 år efter det historiska besöket av hans föregångare Johannes Paulus XII besökte påven Benedikt XVI på nytt Roms synagoga. För Katolska kyrkan är dialogen och den fredliga relationen till judarna mycket viktigt, och påvens intention var att besöket skulle främja fortsatt goda relationer.

Besöket i synagogan ägde rum mellan strax före kl 17.00 och 18.00 under söndagen och påven hälsades med applåder då han anlände och välkomnades av överrabbinen Riccardo di Segni. Presidenten för den judiska gemenskapen i Rom, Riccardo Pacifici, talade och tog upp den judiska kritiken mot Pius XII under Andra Världskriget. Han sade: "Pius XII:s tystnad om Förintelsen är fortfarande plågsam, eftersom det borde ha gjorts något. Det kanske inte skulle ha stoppat tågen, men det skulle ha sänt en signal, ett ord av extraordinär tröst och mänsklig solidaritet, till dem av våra bröder som transporterades till ugnarna i Auschwitz". Pacifici konstaterade också att kloster i Rom som gömde judar undan förföljelsen och uttryckte tacksamhet över detta.

Påven sade bl.a. i sitt tal: "Under min tid som påve har jag velat uttrycka min närhet och sympati för Förbundets folk. Jag har bevarat i mitt minne varje ögonblick av den resa som jag gjorde till det heliga landet i maj förra året, tillsammans med minnet av så många möten med judiska grupper och organisationer, särskilt mina besök i synagogorna i Köln och New York." Han fortsatte att tala om Förintelsen och nazisternas utrotningspolitik nådde också till Rom: "Tyvärr förblev många likgiltiga, men många – också italienska katoliker inspirerade av sin tro och den kristna läran – handlade modigt, ofta med risk för sitt eget liv, och öppnade sina hem för att hjälpa flyende judar", sade påven. Han nämnde inte Pius XII vid namn men sade att "också Den Heliga Stolen erbjöd hjälp, ofta på ett diskret och hemligt sätt", vilket får ses som en kommentar till den judiska kritiken kring Pius XII. Många judar är kritiska till att man nu vill helgonförklara Pius XII eftersom de anser att han var för passiv under Andra Världskriget och inte gjorde tillräckligt för att skydda judarna mot Förintelsen. Vatikanen har emellertid försvarat Pius XII och menat att han använde den tysta diplomatin i syftet att försöka rädda så många judar som möjligt. Alla judar är inte kritiska mot Pius XII, utan många anser att han gjorde stora insatser för att rädda judar och att kritiken är orättvis.

Påven avslutade sitt tal med att konstatera att i Rom har judar och kristna levt sida vid sida under nästan 2000 år. "Må denna närhet stärkas av en växande broderlig kärlek, som visar sig i ett närmare samarbete, så att vi tillsammans kan lämna ett värdefullt bidrag till att lösa de problem och svårigheter som vi ännu har framför oss."

 [Signumbloggen] [Dagen]

[Kunde Pius XII gjort mer för att rädda judar under Andra världskriget?]

[Kommentar på Bengts blogg]

En svår naturkatastrof har drabbat Haiti med 50.000 döda och flera millioner drabbade. Hjälp från hela världen håller nu på att mobiliseras, och Caritas internationalis i samverkan med den lokala Caritas-organisationen och  Catholic Relief Services, är några av de hjälporganisationer som är på plats. Biskop Anders Arborelius har också bestämt att kollekterna i Sveriges katolska församlingar söndag den 17 januari skall gå till Haiti. Flera kyrkor planerar liknande aktioner.

Den apostoliske nuntien på Haiti berättar att förödelsen är fruktansvärd, också många katolska institutioner har drabbats och ärkebiskopen i Port au Prince dödades.

Här är en lista på olika sätt att bidra med pengar:

 Frivilligorganisationernas insamlingsråd:

 • ActionAid, PG 900083-7
 • Hoppets Stjärna, PG 900253-6, SMS:a STAR till 72930 (100 kr)
 • Läkare Utan Gränser, PG 900603-2, SMS:a LIV till 72990 (50 kr)
 • Läkarmissionen, PG 900021-7
 • Rädda Barnen, PG 902003-3, SMS:a KATASTROF till 72950 (50 kr)
 • Röda Korset, PG 900800-4, SMS:a AKUT till 72900 (50 kr)
 • SOS-Barnbyar, PG 900229-6
 • Svenska FN-förbundet, PG 900079-5, SMS:a FN till 72900 (50 kr)
 • Svenska kyrkan, PG 900122-3, SMS:a FRAMTID till 72950 (50 kr)
 • Unicef Sverige, PG 902001-7
 • Plan Sverige, PG 900731-1, SMSa PLAN till 72910 (50 kr)

Caritas Sveriges konto med Bankgiro 5810-1312  tar också emot bidrag som förmedlas vidare snarast möjligt. 80 procent av Haitis befolkning är katoliker och Katolska kyrkan har många organisationer på plats i landet. 

Vill man kan man också ge pengar via Caritas internationalis. Information här.

Irlands primas, kardinal Sean Bradley som talade vid requiemmässan för den framlidne kardinalen Cahal Daly sade att Katolska kyrkan på Irland nu måste samarbeta med det civila samhället för att på bästa sätt ta ansvar för barnens säkerhet, och det är ett avgörande moment som Kyrkan nu står inför när det gäller att hantera den uppkomna krisen. Sexövergreppsskandalen har föranlett helt rimliga reaktioner av ilska och raseri från allmänheten, sade kardinal Bradley.

Kardinal Bradley agerar som påven Benedikt XVI´s personliga representant och i predikan sade han att" de kommande stegen för Katolska kyrkan på Irland kommer att vara bland de mest kritiska och utmanande i hela hennes historia... Övergreppen på barn och den skamfulla försumligheten att ta itu med problemen av dem som hade Guds uppdrag att göra det har föranlett så mycket skada för dem som blivit utsatta". Källa:  Independent.ie.

I en intervju i  L’Osservatore Romano, säger  kardinal Jean-Louis Tauran, Vatikanens utrikesminister åren 1990 till 2003 och numera president för Varikanens råd för interreligiös dialog att religionsfrihet finns i flera muslimska länder, t.ex. runt Persiska viken, men inte i Saudiarabien. I Saudiarabien finns  två millioner kristna som inte har några möjligheter till ett normalt offentligt böneliv. De känner sig som tolererade, men inte som partner i en offentlig dialog. Detta är inte tillfredsställande enligt kardinal Tauran.

Kardinalen kommenterar också det schweiziska minaretförbudet. Han menar att det givetvis är riktigt att harmonisera nya byggnader utifrån den atmosfär de kommer att vara en del av som stadsmiljö, kulturell kontext etc, men anser det alarmerande med den känsla av rädsla för muslimer som var påtagligt i folkomröstningen.