Katolska kyrkan har alltid haft en nyanserad syn på integration och religionsfrihet.

Vatikanradion rapporterar: Kardinal Jean-Louis Tauran, ordförande i det Påvliga rådet för Interreligiös Dialog säger så här angående folkomröstningen om minareter i Schweiz :  "Frågan om minareter, utgör först och främst frågan om religionsfrihet. Religionsfrihet innebär frihet till kult och därav friheten att utöva sin religion privat eller offentligt, och därför även ha egna gudstjänstlokaler. Men naturligtvis, när man bygga en kyrka i ett land med en muslimsk majoritet eller en moské i ett övervägande kristet land, bör den som bygger lokalen för tillbedjan vara uppmärksam på att den inte stör stadslandskapet och samhällets kulturella förhållanden. Utöver dessa frågor, tror jag att det verkliga problemet är islams rättsliga ställning i Europa idag: vilket är långt bortom dessa fakta som vi talar om”.

Det kan vara värt att påpeka att redan på medeltiden diskuterades frågan bilateralt mellan muslimer och katolska kyrkan. Rykten hade nått sultanen Mehmed II att minareter hade förstörts i Spannien. Ryktena visade sig inte vara sanna, men sultanen kontaktade påven Sixtus IV (samma påve som grundade Uppsala universitet). Påven skrev ett svarsbrev till sultanen där han bl.a. säger:

"...Vi har nu upptäckt att allt det Ni hört bara var falska rykten, för inga moskéer har förstörts. Ej heller har några av Ert muslimska folk, som lever i fred och lugn i området, kommit till skada eller utsatts för något olagligt. Vad som hänt var, att när de, i strid med gammal sedvänja, vid dessa moskéer rest höga minareter och genom böneutropare prisat Mohammed från dess höjder, så var det ingalunda olagligt att denne fromme kung förbjöd vad som gick bortom sed­vanan och som skandaliserade den kristna befolkningen. Han befallde så att dessa minareter skulle bringas ned i höjd med själva moskén, samt att bönetiderna bara fick kungöras genom trumpetstötar, i enlighet med urgamla överenskommelser. Detta är rimliga åtgärder som inte borde störa Er, eftersom Ni förbjuder såväl kyrktorn som kyrkklockor på de av våra kyrkor som finns i Era länder. Vi ber Er att med jämnmod acceptera de åtgärder som vidtagits utan avsikt att förolämpa och utan orättvisa mot Ert folk. Tillbakavisa lögnerna från onda män som vill att konflikt och rivalitet skall vinna över Ert eget förnuft, Er rättskänsla och Er måttfulhet ! Vi anbefaller åt Er alla de av våra fromma kristna som lever i Era länder: För allt Ni visar dem av ynnest och respekt skall vi vara Er mycket tacksamma. ”

Sixtus IV´s brev har uppmärksammats på ledarplats på Världen idag.