oktober 2009 - Posts

Det första mötet mellan Vatikanen och SSPX hölls i måndags. Följande rapport har publicerats från Vatikanen:

"Måndag 26 oktober 2009 hade kommissionen av experter från Ecclesia Dei och från St Pius X´s prästbrödraskap sitt första möte i Palazzo del Sant'Uffizio, högkvarter för Troskongregtionen och den påvliga komissionen  Ecclesia Dei med syfte att undersöka kvarvarande läromässiga skillnader mellan prästbrödraskapet och den Heliga Stolen.
I en uppriktig, respektfull och konstruktiv atmosfär identifierdes de huvudsakliga lärofrågorna. Dessa kommer att studeras i samband med fortsatta diskussioner under de kommande månaderna, sannolikt två gånger per månad. Speciellt kommer de frågor som undersöks röra hur man uppfattar traditionen, Paulus VI´s missale, tolkningen av Andra Vatikankonciliet i kontinuitet med katolsk lärotradition, Kyrkans enhet och katolska principer för ekumenik, relationen mellan kristendom och icke-kristna religioner och religionsfriheten. Mötet syftade också till specificera metod och oraganisering av arbetet." (inofficiell översättn. BM)"

Från Vatikanen deltog i samtalen Msgr Guido Pozzo, sekreterre i påvliga kommissionen Ecclesia Dei, ärkebiskop Luis Francisco Ladaria Ferrer, sekreterare i Troskongregationen samt dominikanpater Charles Morerod, sekreterare i internationella teologkomissionen, f Fernando Ocariz, generalvikarie i Opus Dei samt jesuitpater Karl Josef Becker.

Biskop Bernard Fellay, superior i SSPX hade utsett som representanter för prästbrödraskapet biskop Alfonso de Galarreta, La Reja, Argentina, f Benoît de Jorna, Ecône, Schweiz, Jean-Michel Gleize, Ecôn och f Patrick de La Rocque, Nantes, Frankrike.

Alfonso de Galarreta är en av de fyra biskoparna (liksom Richard Williamson)  som konsekrerades av ärkebiskop Marcel Lefebvre år 1988, något som den Heliga Stolen betraktade som olagligt och en schismatisk handling. Påven Benedikt XVI upphävde exkommuniceringarna av de fyra i januari i år, men de kan fortfarande inte lagligt tjänstgöra som biskopar i Katolska kyrkan.

Påvens inbjudan att erbjuda former för anglikaner att inlemmas i Katolska kyrkan som vi tidigare rapporterat om väcker nu gensvar i England. Utvecklingen går nu mycket snabbt, skriver Signum-bloggen och kan följas dag för dag i engelska tidningar. I går rapporterades att biskopen av Chichester, John Hind, i en intervju förklarat att han hellre vill vara en vanlig präst i den katolska kyrkan än en biskop i dagens anglikanska kyrka. Michael Nazir-Ali, biskop av Rochester, har uttryckt samma önskan.  Biskopen av Fulham, John Broadhurst, räknar med att omkring 1000 anglikanska präster kommer att konvertera till den katolska kyrkan. 

Idag, söndag 25 avslutas Afrika-synoden som hållits i Rom. Läs sammanfattning av andra veckans förhandlingar på Signum-bloggen.

Från Katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkofamiljen har kommit ett gemensamt uttalande där man beklagar Svenska kyrkans beslut idag. Uttalandet är undertecknat av fader Fredrik Emanuelson omi, handläggare för ekumenik för Katolska kyrkan, och fader Misha Jaksic, samordnare för den ortodoxa kyrkofamiljen i Sveriges Kristna Råd. I uttalandet heter det bl.a:

"Med sorg tar vi del av beskedet att Svenska kyrkans kyrkomöte idag fattar beslut om att viga samkönade par och att det ska kallas äktenskap. Detta är ett avsteg, inte bara ifrån den kristna traditionen, utan från alla de stora världsreligionernas syn på vad ett äktenskap är.
Beslutet uttrycker en radikalt förändrad syn på hur kyrkan och kristna i alla tider har efterföljt den tro som "gavs av Herren, förkunnades av apostlarna och bevarades av kyrkans fäder och mödrar", bl.a. tydligt uttryckt i bibeln, kyrkans viktigaste urkund, och trots att Svenska kyrkan inte längre är en statskyrka, så har här en tydlig politisk agenda tillåtits väga tyngre än Guds eget ord.

I våra kyrkor och samfund kommer vi inte att viga samkönade par, eftersom det står i tydlig motsättning till kyrkans tradition och hela vår syn på skapelsen; dess mening och harmoni, människan roll i den, liksom hela vår förståelse av vad ett äktenskap är. Inte heller kan vi betrakta ”äktenskap” mellan två personer av samma kön som ett äktenskap...

Skulle situationen uppkomma att vi som har vigselrätt av staten åläggs att viga samkönade par, så återstår bara alternativet att avsäga oss vigselrätten.

Man säger i uttalandet också att Svenska kyrkan genom detta beslut valt att vidga gapet mellan sig och de stora kyrkotraditionerna, men att man ändå väljer att inte avbryta de ekumeniska samtalen. "Samtal är nu viktigare än någonsin om vi ska uppfylla det som Kristus anbefallt oss: att vi ska bli ett, för att världen ska tro."

Den 4 oktober 2009 inleddes den andra afrikanska biskopssynoden i Rom. Temat för synoden är: ”Kyrkan i Afrika i försoningens, rättvisans och fredens tjänst."Många för kyrkan i Afrika angelägna frågor diskuteras, och också den sociala situationen där många lider fattigdom och nöd och utsätts för förföljelse. En sådan region är Dafur i Sudan.Rudolf Adada, tidigare FN:s representant för Darfur med ansvar för fredsprocessen, beskrev läget. Enligt Adada har åtminstone två och en halv miljon människor blivit förflyttade och över 300 000 dödade sedan kriget i Darfur bröt ut 2003. ”Det är en mänsklig katastrof som pågår medan den så kallade civiliserade världen hjälplöst ser på”, sade Adada. Även om våldet har minskat avsevärt återstår fortfarande mycket att göra för att skapa fred i Darfur. Läs mera på Signum-bloggen.

Utvalda artiklar om synoden från Zenith:

Rodolphe Adada's Address to Africa Synod

Africans Thank Focolare, Sant'Egidio Community Confirm Reduction of Corruption and Disease

Reports of the Working Groups

Gender Theory's Dangers Exposed Expert Says Ideology Is Infiltrating Church in Africa

Church Is Africa's Ally Against AIDS Cardinal Protests Media's Portrayal as Enemy

Africa Faces Challenge of Inculturation Prelate Says Christ's Strength Is Not Magic

Interventions From Synod's 13th Congregation

Synod Puts Hope in African Youth Prelates Decry Forced Child Soldiers, Prostitutes

A Mid-Way Check on Synod Progress Cardinal Notes Whole Church Is Gathered

Interventions From Synod's 12th Congregation [2009-10-13]

Cardinal Turkson on Condoms and HIV/AIDS "Support the Production of Retroviral Drugs"

Cardinal Calls for More Medicine, Less Condoms Archbishop of Ghana Discusses Fight Against AIDS

Pope: Love Conquers All, Even in Africa Leads Synodal Fathers in Prayer

Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , , ,

"Alexandra Fossmo och Helene Fossmos liv blir inte mycket värda om ingen vill minnas eller vågar placera sig inom bannlysningshåll från Åsa Waldau. Åsa och Knutbys ledning har mobiliseras allt och alla för att rikta bort uppmärksamheten från att hon i sin roll har ett medansvar för den utveckling i Knutbyförsamlingen som ledde till att dödligt våld kunde utövas i Guds namn". Det skriver sociologiprofessor Eva Lundgren i en artikel på Newsmill inom ramen för diskussionen om Knutby. Eva Lundgren har tidigare intervjuat Helge Fossmo och är författare till den uppmärksammade boken Knutbykoden.

Lundgren är mycket kritisk till de rättsliga instanserna och till Socialstyrelsen och rättspsykiatrin för att ingen upptäckt den religiösa kontext i vilken våldsdåden skedde. istället fick Sara Svensson en nyuppfunnen psykiatrisk diagnos. Hon skriver:

"Samspelet mellan Socialstyrelsen och rättsapparaten ledde till att dödshandlingarnas religiösa kontext aldrig kom att granskas. I det följande kommer jag att exemplifiera hur närliggande det hade varit för de rättsliga instanserna att göra detta, med den tänkbara möjligheten - eller risken - att ärendets juridiska utfall hade kunnat bli annorlunda.

Både åklagaren och rätten hade tillgång till såväl Alexandra Fossmos som Sara Svenssons personliga notisböcker från perioden innan tragedin var ett faktum. Båda skriver utifrån en religiös kontext där det man kallade "hemgång" eller att Gud sänder "hembud" - det vill säga plötslig död - är något som kan hända, som uttrycker Guds vilja. Helge Fossmos första fru och hennes märkliga dödsfall, då hon i december 1999 hittades död, flytande i badkaret med en toxisk dos dextroprofoxifen i kroppen, hade blivit ett paradigmatiskt exempel på vad som kunde hända, vilket både notisböckerna och Sara Svenssons uttalanden i rätten bekräftar."

Våren 2010, tio år efter jubileumsåret då den sist kunde beskådas av allmänheten ställs svepduken i Turin ut på nytt i  katedralem i Turin från10 april till 23 maj. Även påven kommer att besöka utställningen. 

Kardinal Schönborn från Wien har intervjuats i franska Famille chrétienne om det sjunkande antalet kallelser i kyrkan. Men på alla håll är det inte kris. Kardinalen reflekterar: "De unga [av i dag] dras dit det kristna livet levs på ett koherent sätt, dit den teologi som lärs ut är trogen kyrkans lära: en del seminarier och nya kommuniteter uppvisar kallelser i stort antal. Somliga kollegor som förblivit påverkade av 68-andan drar därför slutsatsen att "dessa ungdomar vill ha trygghet; är ängsliga; inte vågar möta världen o s v", utan att se att det är deras egen sekulariserade livsstil, deras egen utslätade och horisontella teologi som inte utövar någon dragningskraft på unga människor!"  (övers. Dante-bloggen)

Under Pingströrelsens föreståndardagar i början av oktober bjöds Livets ords pastor Ulf Ekman och ärkebiskop Anders Wejryd in till två frukostsamtal. De intervjuades av Dan Salomonsson i Uppsala pingstkyrka. Se videos nedan:

 Ulf Ekman

 Anders Wejryd

Läs mera i Dagen