Kardinal Castrillon Hoyos: förtal att vi kände till något i förväg.

Kardinal Castrillon Hoyos, tidigare chef för Ecclesia Dei och den kardinal som var huvudansvarig för dialogen med SSPX förnekar nu att han skulle ha tagit emot några dokument från Stockholms katolska stift rörande Richard Williamson. I en intervju i Süddeutsche Zeitung säger den nu 80-årige pensionerade kardinalen att det är förtal att påstå att vi kände till något om Williamsons förintelseförnekelse redan i slutet av 2008.

På intervjuarens fråga varför kardinal Castrillon inte stoppade lyftandet av exkommuniceringen av förintelseförnekaren svarar han: "Williamson exkommunicerades på grund av hans illegitima biskopsvigning, inte på grund av hans teorier, bedömningar eller uttalanden om Förintelsen. Att se det på det sättet är ett tyskt misstag!" 

Published 2009-9-25 12:54 by Bengt Malmgren

Comments

den 26 september 2009 08:02 by Bengt Malmgren

# re: Kardinal Castrillon Hoyos: förtal att vi kände till något i förväg.

Min initiala rubriksättning på denna post antydde att kardinal Castrillon anklagade biskop Anders Arborelius för förtal. Detta utifrån den rubriksättning som fanns hos källorna till denna nyhet. Pressen vill ju gärna blåsa upp konflikter till något större än det är. Strax ändrade jag rubriken till ovanstående.

Jag återger här underlaget till rubriken i engelsk översättning och i tysk orginaltext så som det återges på bloggen fides et forma:

-----------------------------

(z= intervjuaren på Zuddeutsche Zeitung)

z: Now the Bishop of Stockholm Anders Arborelius states that he informed the Nunciature in Stockholm as early as in November 2008.

Castrillón: I deplore this untrustworthy (German: inseriös)statement a lot, because it is false. It is a slander (Gr.: Verleumdung)to spread out this kind of information. We save all the documents we get in digital form. Bishop Arborelius should say how, whom, and when he passed the information on, and whether it was passed on in written form or orally.

(This is the original text: SZ: Jetzt behauptet der Stockholmer Bischof Anders Arborelius, er habe shon im November 2008 die Stockholmer Nuntiatur über Williamsons Holocaust-Leugnung informiert.

Hoyos: Ich bedauere diese unseriöse Äußerung sehr, denn sie ist falsh. Diese Information zu verbreiten, ist eine Verleumdung. Wir speichern alle Dokumente, die wir bekommen, in digitaler Form. Bischof Arborelius sollte also sagen, wie, wem, und wann er das mitgeteilt hat, und ob das schriftlich oder mündlich geschah.)

-------------------

Man kan inte säga att Castrillon Hoyos anklagar biskop Anders för förtal, men påstående att kardinalen skulle ha fått informationen innan hävande av exkommuniceringarna är förtal. Men det har biskop Anders Arborelius inte hävdat, han har bara sagt att han utgått från att informationen förts vidare.

Däremot finns en kritik mot biskop Anders att han inte borde ha uttalat sig så oprecist, utan varit mera noga med att förklara hur när och till vem informationen givits och i vilken form, muntligt eller skriftligt.