Biskop Anders: "Katolsk vision" inte bemyndigad att kalla sig katolsk.

I ett meddelande på Stockholms katolska stifts hemsida skriver biskop Anders Arborelius att "Katolsk vision" på intet sätt återspeglar det som är Katolska kyrkans tro och att man inte äger bemyndigande att kalla sig "katolsk". I meddelandet säger biskopen vidare att han beklagar den ofta aggressiva kritik som ”Katolsk Vision” riktar mot Kyrkan, ofta i ett tonläge som inte har något med evangeliet att göra.

Katolsk vision är ett nätverk som har en hemsida och en blogg på internet. Man är inspirerad av liknande grupper i andra länder som kallas We are Church/Wir sind Kirche. Sitt program har man offentliggjort i ett manifest där man bl.a. föreslår att biskopar väljs demokratiskt, att prästämbetet öppnas för kvinnor, att celibatstvånget avskaffas för präster, att äktenskapet inte strikt ses som ett livslångt förbund, att kyrkan omprövar sin syn på preventivmedel, att, att kyrkan ger upp den könskomplementära synen på äktenskapet. Det är undertecknat av 12 personer, bl.and vilka märks Gert Gelotte, redaktör på Göteborgsposten, psykolog Ann-Marie Cervin från Katrineholm, läkaren Lena Blomgren från Stockholm och Gun Holmertz, välkänd för sina insatser inom Caritas och socialt arbete i Göteborg.