Biskop Anders: "Katolsk vision" inte bemyndigad att kalla sig katolsk.

I ett meddelande på Stockholms katolska stifts hemsida skriver biskop Anders Arborelius att "Katolsk vision" på intet sätt återspeglar det som är Katolska kyrkans tro och att man inte äger bemyndigande att kalla sig "katolsk". I meddelandet säger biskopen vidare att han beklagar den ofta aggressiva kritik som ”Katolsk Vision” riktar mot Kyrkan, ofta i ett tonläge som inte har något med evangeliet att göra.

Katolsk vision är ett nätverk som har en hemsida och en blogg på internet. Man är inspirerad av liknande grupper i andra länder som kallas We are Church/Wir sind Kirche. Sitt program har man offentliggjort i ett manifest där man bl.a. föreslår att biskopar väljs demokratiskt, att prästämbetet öppnas för kvinnor, att celibatstvånget avskaffas för präster, att äktenskapet inte strikt ses som ett livslångt förbund, att kyrkan omprövar sin syn på preventivmedel, att, att kyrkan ger upp den könskomplementära synen på äktenskapet. Det är undertecknat av 12 personer, bl.and vilka märks Gert Gelotte, redaktör på Göteborgsposten, psykolog Ann-Marie Cervin från Katrineholm, läkaren Lena Blomgren från Stockholm och Gun Holmertz, välkänd för sina insatser inom Caritas och socialt arbete i Göteborg.

Comments

den 9 september 2009 15:01 by Lars Flemström

# re: Biskop Anders: "Katolsk vision" inte bemyndigad att kalla sig katolsk.

Svenska kyrkan är Sveriges enda katolska kyrka (dock inte "romersk-katolsk). Inga andra samfund har något "bemyndigande" att kalla sig "katolsk". Å andra sidan behövs inte det, eftersom inget samfund har ensamrätt till ordet "katolsk".

Men "Katolsk vision" uppträder som en rörelse inom den (romersk-)katolska kyrkan, och det har de ingen rätt att göra. Att "Katolsk vision" har medlemmar som är medlemmar i den (romersk-katolska) kyrkan gör inte nätverket "Katolsk vision" till en rörelse inom kyrkan - lika lite som sverigedemokraterna är en rörelse inom kyrkan, bara för att en handfull polska invandrare är medlemmar i sd.

"Katolsk vision" gör sig moraliskt skyldiga till varumärkesintrång. Det är som om någon falskeligen skulle utge sig för att vara ledarskribent på Göteborgs-Posten, för att ge extra tyngd åt sina åsikter.

den 9 september 2009 18:41 by Lars Flemström

# re: Biskop Anders: "Katolsk vision" inte bemyndigad att kalla sig katolsk.

Enligt statens lagar och internationellt erkänd immaterialrätt kan ingen kyrka förbjuda någon att använda vare sig ordet "katolsk" eller ordet "kristen". Detta hindrar dock inte att en kyrka har interna regler, som kyrkans egna medlemmar ska följa. Och det är väl anledningen till att motsvarande "rörelser" i andra länder kallar sig "We are the church" och inte "Catholic vision". Det kan de sannolikt inte kalla sig utan att det skulle få konsekvenser för deras verksamhet i kyrkan.

Enligt uppgift ska Gelotte - oaktat hans uppror mot kyrkan - som representant för Katolska kyrkan leda en ekumenisk vallfärd mellan de f.d. cisercienserklostren Gudhem och Varnhem. För hans meningsfränder inom Svenska kyrkan är det ett bra argument i de interna striderna inom Svk, att de stöds av en "katolik", som har den egna kyrkans och dess medlemmars förtroende.

Majoriteten av GP:s läsare är inte katoliker, utan medlemmar i Svenska kyrkan. Gelotte kan inte vara omedveten om att personer, som är obevandrade i den teologiska terminologin, förväxlar ordet "katolsk" med "romersk-katolsk". Har han själv, på ledarplats, försökt förklara skillnaden? Denne "katolik" driver alltså en klart anti-katolsk (i båda bemärkelserna) och anti-luthersk opinionsbildning, som är riktade mot medlemmar i Göteborgs stift av Svenska kyrkan. Väl medveten om att han uppfattas som en betydelsefull person inom Katolska kyrkan.

Och det är allvarligt. Medan Stockholms stift av Svk är det mest "liberala" är Göteborgs stift det mest bekännelsetrogna, som håller fast både vid arvet efter medeltidskyrkan och den svenskkyrkliga traditionen i Schartaus anda. Genom att framträda under falsk romersk-katolsk täckmantel, kan Gelottes idéer uppfattas som traditionell romersk-katolsk kritik mot den lutherska läran. I själva verket angriper han ju sådant som Luther och hans katolska kritiker var överens om.

Under Bengts andra inlägg i denna fråga har jag skrivit vad jag tycker om att biskop Arborelius har använt silkesvantarna alldeles för länge mot Katolsk vision. "Katolsk" visions framfart under lånta fjädrar är ingen intern katolsk fråga, utan skadar hela den svenska kristenheten.

Det är också, enligt min mening, anmärkningsvärt, att biskopen under åratal har försökt locka tillbaka en handfull avfälliga kyrkomedlemmar, i stället för att försöka locka tillbaka den svenska folkmajoriteten, som inte själva har valt att födas in i en kyrka som står utanför den universella katolska kyrkan.

En katolsk kyrka känner inga gränser till vare sig rum eller tid, men det är våra svenska anfäder som har fötts, levat och dött i Svenska kyrkan, som under sina första 500 år även organisatoriskt var en del av den universella kyrkan.