september 2009 - Posts

Kardinal Castrillon Hoyos, tidigare chef för Ecclesia Dei och den kardinal som var huvudansvarig för dialogen med SSPX förnekar nu att han skulle ha tagit emot några dokument från Stockholms katolska stift rörande Richard Williamson. I en intervju i Süddeutsche Zeitung säger den nu 80-årige pensionerade kardinalen att det är förtal att påstå att vi kände till något om Williamsons förintelseförnekelse redan i slutet av 2008.

På intervjuarens fråga varför kardinal Castrillon inte stoppade lyftandet av exkommuniceringen av förintelseförnekaren svarar han: "Williamson exkommunicerades på grund av hans illegitima biskopsvigning, inte på grund av hans teorier, bedömningar eller uttalanden om Förintelsen. Att se det på det sättet är ett tyskt misstag!" 

Lördag den 5 september samlades Sveriges katoliker till stiftsvallfärd som brukar hållas vartannat år. Samtidigt firade Sveriges unga Katoliker 75-årsjubileum genom ett möte som varade 4-6 september.

En grupp funktionärer från KKS var där och presenterade Karismatiska förnyelsen vid ett informationbord tillsammans med flera organisationer och grupper i Kyrkan som inbjudits att medverka. KKS bord var välbesökt och bl.a. sålde vi ICCRS´s presentations-DVD om Karismatiska förnyelsen, en video på 30 minuter som finns på olika språk som beskriver hur Karismatiska förnyelsen började, vad påvarna sagt om förnyelsen, samt ICCRS roll som samordnare av förnyelsen på det internationella planet (finns i KKS webbutik). Genom KKS hemsida kommer vi i kontakt med många invandrare som varit med i karismatisk förnyelse i sina hemländer och som nu letar efter liknande grupper i Sverige. Vi är glada när vi kan hänvisa till de bönegrupper och evenemang vi erbjuder. Flera kom fram till vårt bord och uttryckte sin glädje att ha kunna knyta kontakt med förnyelsen i Sverige.


KKS ordförande, diakon Pancho Chin A Loi med en grupp ungdomar framför KKS informationsbord.

På SUK´s möte ledde KKS ordförande, diakon Pancho Chin A Loi en uppskattad workshop om lovsång.  På fredagkvällen var det stor fest med olika artister, bl.a. Daniel Saucedo som är katolik och gärna ställde upp att efter förfrågan komma till mötet. Tidigare SUK-ordförande genom åren var inbjudna och man bjöd på födelsedagstårta och ett praktfullt fyrverkeri.

Men det finaste delen av lördagkvällen var nog den nattliga tillbedjan av sakramentet som vidtog efter festen. Alla ungdomar gick till en stora idrottshall och satt i grupper på golvet, i mitten hade man rest ett altare med levande ljus där man ställde fram det heliga sakramentet. I tystnad varvat med stilla lovsånger fick alla möjlighet att stilla sig och komma nära Jesus själv i tillbedjan och bön. Det var ett mycket stämningsfullt och andligt laddat moment. Biskop Anders hade som inledning till denna del av kvällen inbjudit ungdomarna att öppna sina hjärtan för Gud och söka att komma närmare honom.


Biskop Anders med f Frans Schneider och "Danne" som var en av artisterna på 75-årsfesten. Frans Schneider är en av dem som skall ingå i det nya teamet av präster som skall arbeta speciellt för ungdomarna.


Monique Chin A Loi, Monika Silva och Karina Betancourt, alla medlemmar i KKS styrelse.

I ett meddelande på Stockholms katolska stifts hemsida skriver biskop Anders Arborelius att "Katolsk vision" på intet sätt återspeglar det som är Katolska kyrkans tro och att man inte äger bemyndigande att kalla sig "katolsk". I meddelandet säger biskopen vidare att han beklagar den ofta aggressiva kritik som ”Katolsk Vision” riktar mot Kyrkan, ofta i ett tonläge som inte har något med evangeliet att göra.

Katolsk vision är ett nätverk som har en hemsida och en blogg på internet. Man är inspirerad av liknande grupper i andra länder som kallas We are Church/Wir sind Kirche. Sitt program har man offentliggjort i ett manifest där man bl.a. föreslår att biskopar väljs demokratiskt, att prästämbetet öppnas för kvinnor, att celibatstvånget avskaffas för präster, att äktenskapet inte strikt ses som ett livslångt förbund, att kyrkan omprövar sin syn på preventivmedel, att, att kyrkan ger upp den könskomplementära synen på äktenskapet. Det är undertecknat av 12 personer, bl.and vilka märks Gert Gelotte, redaktör på Göteborgsposten, psykolog Ann-Marie Cervin från Katrineholm, läkaren Lena Blomgren från Stockholm och Gun Holmertz, välkänd för sina insatser inom Caritas och socialt arbete i Göteborg.