augusti 2009 - Posts

Elisabeth Kazinsky och sr Bonifatia Moon (på bilden tillsammans med f Rufus Pereira) deltog från Sverige. Elisabeth rapporterar:

Jag vill dela min stora glädje med Er,jag var i Kkothongnae - Korea och deltog i den Karismatiska konferensen "Love in Action" mellan de 1-10 juni 2009. Det kom mer än 300 gäster från utlandet, ungefär 70 präster och 12 Biskopar, Den Helige Ande verkade mycket starkt, sista dagen hade vi en mässa med 60.000 deltagare. Jag reste med Sr. Bonifatia Moon från Koreanska missionen,och representerade Sverige. Jag träffade många fina människor från hela världen, bland annat en stor grupp från Australien, Indonesien, Kina,och flera andra.

Vi fick besök från Cardinal Albert Vanhoye från Vaticanen.

Vi besökte gränsen till Nord och Syd Korea, där firade vi en jättefin mässa med prossesion, och vi bad för freden.


Längst t.v. Cyril John, ordförande för ICCRS asiatiska subkommitté.


ICCRS president Michelle Moran med man.


T.v. biskop Joe Grech Melbourne, Australien, medlem i ICCRS internationella råd.


Oreste Pesare, chef för ICCRS kontor i Rom.

 Fler bilder. ICCRS hemsida

Posted by KKS nytt

Charles Whithead, katolik med mångårig tjänst inom Katolska karismatiska förnyelsen och hans fru Sue (anglikanska kyrkan) deltog för andra året i rad i Livets ords Europakonferens och höll två mycket uppskattade seminarier, det ena om den Helige Ande och de andliga nådegåvorna i vars och ens personliga liv, och det andra om ekumenik.

I det första föredraget fokuserade Charles på Apg 2, den Helige Andes ankomst den första pingsten och betonade nyckelorden "alla" och "fylldes". Alla fylldes av den Helige Ande, och det är en modell som gäller också för oss kristna idag, menade Charles. Genom den Helige Ande får vi kraft att vara vittnen för Kristus i världen idag. Ibland vill vi inte ta emot Anden, och lever vårt kristna liv på en mycket låg nivå. Ibland är vi blinda för eller vill inte se när Gud rör sig i kraft och Anden manifesteras. Charles talade om olika reaktionssätt: 1)vi hånar och gör narr av det, 2) vi ignorerar det, 3)vi rationaliserar. Charles gav också en historik av hur den helige Ande har verkat i de olika kyrkorna under hela 1900-talet fram till nu.

Det andra föredraget fokuserade på den Helige Ande och ekumeniken. Att föra samman olika delar av kristenheten, "Kristi kropp" , ligger starkt på Charles och Sues hjärtan, och det är en viktig del av deras tjänst. Charles sade att han har en känsla av att det är en viktig tid för Sverige just nu när det gäller ekumeniken, och att Sverige kommer att  spela en viktig roll i övriga världen när det gäller det ekumeniska skeendet. 

Båda föredragen finns på video via Livets Ords hemsida. En annan talare som blev mycket uppskattad var Göran Skytte som gästade konferensen under torsdagseftermiddagen.

Program hösten 2009

Nedan finns information om KKS egna program och andra evenemang som vi vill rekommendera.

Mötet i Stockholm 10-12 sept inställt.
Vi vill informera om att tidigare annonserat möte 10-12 sept är inställt.

15 augusti: Mariavallfärd Marielund
Från Marielunds hemsida: "Vi firar Jungfru Marias upptagning i himmelen. Under bön vandrar vi från Nyckelby till kapellet och Maria i Lourdesgrottan på Marielund. Mässan firas. Vi äter picknick. Vallfärden ger oss möjlighet att komma samman i bön från olika håll. Stockholms dekanat, som omfattar de katolska församlingarna i och kring Stockholm samt Gotland, inbjuder. Vi går från Nyckelby på Ekerö kl 12.10"
Mer info: http://www.marielund.org/


5 sep Stiftsvallfärd till Vadstena
Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift  inbjuder till årets stiftsvallfärd  Vadstena 09 - "Låt barnen komma till mig" "Vuxna tillsammans med barn och ungdomar av skilda nationaliteter - alla vill vi tillsammans lovprisa Gud. Enade vid Herrens altare vill vi särskilt be för våra barn och ungdomar." Program: 10.30 Bikt 11.30 Förprogram 12.00 Mässa Efter mässan Lunch, medhavd matsäck, Katolskt torg 15.30 Eukaristisk procession 16.00 Sakramental välsignelse. KKS kommer också att vara där.

9-11 oktober Bön för Europa. Under hösten är Sverige ordförandeland i EU. Då gästas Sverige av European Union of Prayer. Det är en gemenskap av ca 30 personer från Europas alla hörn. Nordiskt bönenätverk och Kristna riksdagsgruppen medverkar också liksom EU-parlamentariker. Vi ber för Sverige, Europa och EU. Samlingarna äger rum i S:ta Clara kyrka, Filadelfiakyrkan, och S:ta Eugenia katolska kyrka.

27 oktober: Karismatiskt bönemöte i Katolska domkyrkan.
KKS inbjuder våra bönegrupper, våra ekumeniska vänner och alla intresserade till karismatiskt möte i Katolska Domkyrkan lördag 27 oktober.
17.00, församlingens ordinarie mässa
17.30 bönemöte med lovsång, sakramental tillbedjan, och förböner.
Efteråt samvaro i Domkyrkosalen.

Läs mer på KKS hemsida:
http://www.katolsktfonster.se/kks

Kalender.

Välkommen också att kontakta våra lokala kontaktpersoner och bönegrupper.
Adressuppgifter här:

Besök vår webbutik. Vi vill gärna att alla skaffar ICCRS informations-DVD A NEW PENTECOST om karismatiska förnyelsen i katolska kyrkan. Bra och informativ och kan ges vidare till vänner, din kyrkoherde etc i samband med att du informerar om karismatiska förnyelsen.
I webbutiken kan du också köpa halskedjor med kors, nyckelringar, rosenkransar mm.

------------------------------------------

För informationen ansvarade: Bengt Malmgren sekr. i KKS tel 070-4845602

Posted by KKS nytt
Sorterad under: