juni 2009 - Posts

Påven talade om Anden och Kyrkan på pingstdagen i samband med Regina Caeli till folket på Petersplatsen. Han sade bl.a: "Den Helige Ande är Kyrkans själ. Vad skulle Kyrkan reduceras till utan Anden? Kanske en stor historisk rörelse, en komplex social institution, kanske en slags humanitär agentur. I själva verket är det ju så de som betraktar Kyrkan utifrån ett icke-troende perspektiv ser på henne. Men verkligheten är att Kyrkans sanna natur, också i sin mest autentiska närvaro i historien, är att ständigt formas och ledas av Herrens Ande. Kyrkan är en levande kropp, vars liv är den osynliga gudomliga Anden".

Se video (påven talade italienska) + länk till engelsk översättning av hela talet.