Raniero Cantalamessa: Varje gång jag kommer till Sverige blir jag personligen uppbyggd.

Oas-konferensen i Katarina kyrka samlade människor inte bara från Svenska kyrkan utan från hela kristenheten.

Huvudtalare på OAS-konferensen var p Raniero Cantalamessa. Han intervjuas i Dagen, han säger bl.a.: "Vi har upplevt en ny pingst i ett sekel. Först i de protestantiska kyrkorna, senare även i katolska kyrkan. I dag är Andens verk en samlande faktor som går genom alla kristna samfund. När vi samlas i den här "pingstens ande" upplever vi en större enhet och glädje tillsammans. Detta är något nytt."

P Cantalamessa beskriver att det finns en stor öppenhet inom Vatikanen för den karismatiska förnyelsen:  "Redan Paulus VI öppnade vägen och sedan bekräftade Johannes Paulus II detta. Även den nuvarande påven är mycket öppen och har skickat hälsningar till karismatiska möten som har hållits i Italien. Det finns ett stort intresse inom katolska kyrkan av att ta del av vad den helige Ande gör i vår tid".

Inom den institutionaliserade kyrkan i Sverige tycker sig p Cantalamessa se en brist på engagemang för evangelisation och en brist i tydlig förkunnelse av Jesus, till och med en tvekan av Jesu gudomlighet. HAn tillägger: "Men parallellt med detta finns det grupper som står fasta i tron, som har ett oerhört engagemang för Jesus, och som har en sådan iver i att prisa Herren och att sprida budskapet om honom. Så varje gång jag kommer till Sverige blir jag personligen uppbyggd". Läs hela intervjun här.

Mera om Oas-mötet i Katarina kyrka i StockholmP Cantalamessas tal på Mynttorget i samband med Jesusmanifestationen (video)  Mera om Jesusmanifestationen

Read the complete post at http://www.isidor.se/Nyheter/tabid/397/EntryId/36/Raniero-Cantalamessa-Varje-gang-jag-kommer-till-Sverige-blir-jag-personligen-uppbyggd.aspx

Published 2009-5-7 16:03 by KKS nytt