april 2009 - Posts

Förberedelsearbetet för Jesusmanifestationen 2 maj pågår för fullt. Programmet är klart och hemsidan uppdateras regelbundet med information..  På förmiddagen 2 maj är det samling på 9 olika torg och det avslutas med en stor gemensam gudstjänst i Kungsträdgprden kl 15.00. Stockholms katolska stift är huvudansvarig för programmet på Mynttorget som börjar kl. 11.00. Medverkande där är bl.a. biskop Anders Arborelius, påvliga hushållets predikant p Raniero Cantalamessa, domkyrkokören m.fl. En speciell böneappell för de kristna i Irak står också på programmet. 

 

Biskop Anders skriver i ett brev till församlingarna: "Förra året ordnade man för första gången Jesusmanifestationen här i Stockholm. Kristna från olika kyrkor och samfund samlades på olika platser för att förkunna budskapet, be och sjunga lovsånger. Det avslutades med en gemensam ekumenisk gudstjänst i Kungsträdgården. I år följer man samma plan. Från katolsk sida har vi i år en större och bredare medverkan. En arbetsgrupp har arbetat fram ett program för den katolska samlingen, som äger rum på Mynttorget, alltså den bästa plats man kan tänka sig mellan Kungliga slottet och riksdagen, från kl. 11.00 till kl. 14.00. Sedan går man gemensamt till Kungsträdgården för den avslutande ekumeniska gudstjänsten kl. 15.00. Efteråt har våra ungdomar en samling i Sankta Eugenia strax bredvid. I år har vi den stora glädjen att få ha den helige faderns egen predikant med oss: pater Raniero Cantalamessa OFMCap. Han kommer att tala på Mynttorget liksom jag själv. Många olika grupper från våra församlingar och missioner medverkar med bön, sång och musik. En speciell böneappell för de kristna i Irak står också på programmet. Jag inbjuder alla som har möjlighet att delta i denna manifestation där vi vill visa på den trons glädje som Jesus genom påsken har gett oss."  [Katolska affischer och flygblad]   [Allmänna affischer och flygblad]

 

Posted by KKS nytt

Vatikanen går nu ut och kritiserar en FN-resolution som är tänkt att begränsa rätten att kritisera religioner. Om det görs till en fråga för staterna att avgöra huruvida en religion ska anses ha blivit nedsvärtad eller inte genom enstaka kritiska ställningstaganden så kan det i längden leda till att religionsfriheten som sådan sätts ur spel, förklarar Heliga stolens ständige observatör vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi, Den resolution som Pakistan och flera andra islamiskt dominerade stater har tagit initiativ till, fördömer ”kränkningar av religioner” och jämställer dem med kränkningar av mänskliga rättigheter.

Också World Association of Newspapers (Paris) har kommenterat resulotionen. Man konstaterar att resolutionen sponsrades av Pakistan och stöddes starkt av muslimska länder som inte vill att Islam skall kritiseras, medan mycket lite sägs om skydd för minoritetsgrupper inom de egna muslimska länderna. I Pakistan finns det en lag som förbjuder hädelse, som ideligen används för att sätta inhemska kristna under tryck. Det har funnits fall då 14-åriga kristna pojkar har blivit dömda till döden med stöd av dessa lagar.

 Ärkebiskop Tomasi varnar för att FN-resolutionen skulle kunna tjäna som ett rättfärdigande för så kallade antiblasfemiska lagar: ”Vi vet mycket väl hur dessa används i många stater för att angripa religiösa minoriteter, även på ett våldsamt sätt”, sade han i en radiointervju. Den nödvändiga respekten för andras religiösa uppfattningar garanteras inte genom lagstiftning mot hädelse och blasfemi. Religionsfriheten har ett tillräckligt stöd i de frihetsprinciper som redan har fastställts i internationella konventioner.  

I ett världsvitt perspektiv utgör förmodligen de kristna den allra mest diskriminerade religiösa gruppen” Uppskattningsvis lider mer än 200 miljoner kristna av olika konfessioner idag av inskränkningar i sina mänskliga rättigheter på grund av sin tro. Om dessa talas det inte så mycket. Förföljelsen och dödandet av kristna är en verklighet också i dag. Läs mera på Signum-bloggen.