AIDS-expert från Harvard: Påven har rätt att kondomer förvärrar läget.

NRO återger en intervju med Edward C Green,chef för AIDS Prevention Research Project vid Harvard Center for Population and Development Studies.

Påven sade som svar på en fransk reporters fråga där han ombads försvara Katolska kyrkans syn på hur man bekämpar spridningen av AIDS, en syn som enligt den franska reportern "ofta betraktas som orealistisk och ineffektiv":

I would say that this problem of AIDS cannot be overcome with advertising slogans. If the soul is lacking, if Africans do not help one another, the scourge cannot be resolved by distributing condoms; quite the contrary, we risk worsening the problem. The solution can only come through a twofold commitment: firstly, the humanization of sexuality, in other words a spiritual and human renewal bringing a new way of behaving towards one another; and secondly, true friendship, above all with those who are suffering, a readiness — even through personal sacrifice — to be present with those who suffer. And these are the factors that help and bring visible progress.

"Påven har rätt", säger Green till NRO, "eller låt mig bättre säga att den bästa evidensen vi har ger stöd för påvens kommentar." Han betonade att "kondomer har inte visat sig effektiva på en befolkningsnivå" Green tillade:

"Det finns ett återkommande samband som visas i våra bästa studier, innefattande också den USA-finansierade Demographic Health Surveys, mellan större tillgång och användning av kondomer och högre (inte lägre) frekvens av HIV-infektioner. Detta kan delvis bero på ett fenomen kallat riskkompensation, vilket innebär att då någon använder en risk-reducerande teknologi, såsom kondomen, så förlorar man ofta nyttan (reduktionen av smittrisken) genom att det kompenseras av att man tar större risker än vad man skulle ha gjort utan den riskreducerande teknologin...
Jag noterade också att påven angav "monogami" som det bästa enskilda svaret på Afrikas AIDS-problem snarare än abstinens. Den bästa och nyaste empiriska bevisningen visar helt klart att en reduktion av multipla och samtidiga sexuella partners är den effektivaste enskilda beteendeförändringen som kan relateras till reduktion av frekvensen HIV-infektioner (den andra viktiga enskilda faktorn är manlig omskärelse)."

Påven är inte ensam. Fler och fler AIDS-experter håller på att att acceptera dessa fakta, menar Green. De två länder där HIV-epidemin är som mest utbredd, Swaliland och Botswana, har båda inlett kampanjer som avråder från multipla samtidiga sexuella partners och som främjar trohet.

Läs också:

SvD

Published 2009-3-21 7:20 by Bengt Malmgren