Ali Fegan tillbakavisar anklagelser om kupp mot påven.

I TV1´s Godmorgon Sverige intervjuades Ali Fegan, journalisten från Uppdrag granskning som gjorde den världskända intervjun med SSPX-biskopen Richard Williamson, och Vatikan-kännaren författaren Göran Hägg.

Ali Fegan tillbakavisar alla rykten om att man  i förväg skulle ha känt till offentliggörandet av upphävandet av exkommunikationerna och att sändandet av intervjun dagarna innan i själva verket var en iscensatt kupp i samarbete med motståndare till Katolska kyrkan för att ställa Kyrkan i dålig dager. Om jag skulle känt till detta, så skulle vi ha gjort ett helt annat scoop av denna intervju, säger Fegan. Nu var det ett två minuters inslag i ett program som handlade om att Svenska kyrkans församlingar släpper in SSPX i sina kyrkor. 

Göran Hägg tror inte att detta får några negativa konsekvenser på sikt för Katolska kyrkan. Katolska kyrkans och påvens klara avståndstagande från alla former av antisemitism kan ingen betvivla. Att det däremot finns antisemitiska strömningar i folkdjupen är en annan sak, inte heller Katolska kyrkan är förskonad från detta. Uppdrag gransknings program belyser frågeställningen om en organisation som SSPX samlar upp och katalyserar sådana strömningar. Se intervjun här.