Vatikanen: Richard Williamson måste ta tillbaka sina uttalanden.

Biskop Richard Williamson måste ta tillbaka sina uttalanden där han förnekar Förintelsen. Annars kan han inte vara katolsk biskop. Det kravet framför Vatikanen  skriftligt i ett meddelande från statssekretariatet. I meddelandet sägs också att påven Benedikt XVI inte kände till biskopens förnekande av Förintelsen när han för några dagar sedan hävde den exkommunicering som drabbat Williamson och tre andra biskopar i sällskapet SSPX. En talesman för Vatikanen medger också, enligt BBC News, att man misskött frågan. Kardinal Walter Kasper, som är ansvarig för relationerna mellan Katolska kyrkan och judarna säger att olika delar av administrationen i Vatikanen inte talat tillräckligt mycket med varandra och att man missat att undersöka vilka problem som kunde uppstå när exkommuniceringen hävdes. Läs mera...

I meddelandet som offentliggjordes idag sägs om hävandet av exkommuniceringarna: "Denna hävning av exkommuniceringen har befriat de fyra biskoparna från ett allvarligt kanoniskt straff, men den har inte ändrat på den juridiska situationen av Prästbrödraskapet, som just nu inte åtnjuter något kanoniskt erkännande i den Katolska Kyrkan. Vad gäller de fyra biskoparna, har de inte heller någon kanonisk funktion i kyrkan, även om exkommuniceringen är hävd, och de utövar inte lagligt ett ministerium i kyrkan".

Angående Williamssons uttalande om Förintelsen (Shoa) säger meddelandet:

"De ställningstagande som biskop Williamson tar i förhållande till Shoah är absolut oacceptabla och den Heliga Fadern avsäger sig dem med kraft, som han själv markerade den 28:e februari när han på tal om detta omänskliga folkmord, betonade sin fullkomliga och obestridliga solidaritet med våra bröder, det judiska folket... För att Biskop Williamson ska få tillstånd att utöva sitt biskopsämbete i Kyrkan måste han även offentlig och oåterkalleligt ta avstånd från sina tidigare ställningstaganden om Shoa, åsikter som påven vid exkommuniceringen inte kände till.
Påven ber om alla troendes förböner för att Herren ska upplysa Kyrkans vandring. Må Herdarnas och de troendes engagemang växa, för att stödja Petri Efterföljares känsliga och viktiga mission som ”enhetens beskyddare” i Kyrkan."  [ljudfil, Vatikanradion]

Published 2009-2-4 18:16 by Bengt Malmgren