Vatikanens talesman kritiserar förintelseförnekarna.

F Federico Lombardi SJ, Vatikanens talesman fördömer förnekelse av Förintelsen, och säger att det är särskilt allvarligt när sådant kommer från en biskop. - Det är moraliskt en ännu värre sak när en präst eller biskop förnekar Förintelsen och nazisternas utsläckande av milliontals judiska liv, oavsett om han är i gemenskap med Kyrkan eller inte säger han.

I ett TV-program i Vatikanens TV kritiserade f Lombardi påståendena av biskop Richard Williamson som förnekat omfattningen av Förintelsen och att gaskammmare aldrig använts för att döda judar under Andra världskriget. Eftersom biskop Williamson var en av de fyra prelater från SSPX vars exkommunicering lyftes av påven Benedikt XVI förra lördagen, så utlöste detta starka protester bland judiska ledare.

F Lombardi citerade påven från onsdagens allmänna audiens där han sade att han hoppades att "minnet av Shoa [den hebreiska benämningen på Förintelsen, övers. anm.] får mänskligheten att reflektera över ondskans oberäknerliga kraft när den erövrar människornas hjärtan."  Påven varnade alla för att förtränga, förneka och förminska vad som skett, och framhöll vikten att ta i beaktande de dramatiska samvetsfrågor som dessa händelser planterar i varje person och varje troende. "Denna fruktansvärda manifestation av ondskans makt utmanar vår tro på Guds existens", sade han och citerade Benedikt XVI´s tal vid besöket i Auschwitz 2006. Påven citerade då psalmistens ord från Psaltaren där Gud beskrivs som tyst och frånvarande.

F Lombardi fortsatte: "Inför detta dubbla mysterium - ondskans fruktansvärda makt och den synbara frånvaron av Gud - så är den kristna trons enda svar Guds Sons lidande... Detta tillhör de mest grundläggande ödesfrågorna för mänskligheten och de troende som rör världen och historien. Vi kan inte och skall inte undvika dem, ännu mindre förneka dem. Vår tro skulle i så fall bli bedräglig och tom... De som förnekar Förintelsen vet ingenting om Guds mysterium och ingenting om Kristi kors. Det är särskilt allvarligt när förnekande kommer från en präst eller biskop, d.v.s. någon som verkligen skall tjäna Kristus, det spelar ingen roll om han är i gemenskap med Katolska kyrkan eller inte."  Läs mera...

Samtidigt kommer rapporter att fler präster från SPPX har uttalat sig i samma riktning som biskop Williamson. En italiensk präst,  F. Floriano Abrahamowicz har uttryckt tankar som förminskar betydelsen av Förintelsen.

SvD Dagen